Το ελληνικό χρέος πιθανότατα να χρειαστεί νέα αναδιάρθωση, χωρίς κούρεμα - Έχει εκτιναχθεί στα 356 δισ λόγω 29 δισ repos

Το ελληνικό χρέος πιθανότατα να χρειαστεί νέα αναδιάρθωση, χωρίς κούρεμα - Έχει εκτιναχθεί στα 356 δισ λόγω 29 δισ repos
Η Ελλάδα λόγω της δομής του χρέους της υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χρειαστεί νέα αναδιάρθρωση χρέους αλλά χωρίς κούρεμα....
Στα 356 δισεκ. το ελληνικό χρέος στο τέλος του 2019 λόγω προφανώς της αύξησης των repos από 21 σε 29 δισεκ. επαναφέρει στο προσκήνιο ένα βασικό ερώτημα το οποίο μονοπώλησε για χρόνια την επικαιρότητα.
Χρειάζεται η Ελλάδα νέα αναδιάρθρωση χρέους χωρίς όμως κούρεμα;
Τα 356 δισεκ. χρέους κεντρικής διοίκησης έναντι των 190 δισεκ. που είναι το ΑΕΠ της Ελλάδος διαμορφώνουν σχέση χρέους προ ΑΕΠ 187%.
Οι βασικές παραδοχές του ελληνικού χρέους είναι

1)Η Ελλάδα έχει δανειστεί 272 δισεκ. από ESM, EFSF, διακρατικά δάνεια GLF Greek Loan Facility, ΔΝΤ που έχουν ελαχιστοποιηθεί, ΕΤΕπ κ.α.
Τα GLF 52,9 δισεκ. και τα 4,5 δισεκ. του ΔΝΤ είναι τα πιο ακριβά δάνεια και του ESM με επιτόκιο 0,89% τα πιο φθηνά.
Το ελληνικό χρέος λοιπόν στηρίζεται σε επιτόκια 0,89% όπως του ESM, επίπεδα στα οποία βρίσκονται πλέον τα ελληνικά ομόλογα.
Και ενώ η καθολική πλειοψηφία του ελληνικού χρέους είχε επιτόκια πολύ χαμηλά π.χ. ESM 0,89% όλες οι DSA οι εκθέσεις βιωσιμότητας χρέους κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο.
Η Ελλάδα είχε επιτόκια 0,89% αλλά το χρέος ήταν μη βιώσιμο.
Τα σχεδόν 40 δισεκ. χρέους που βρίσκονται σε κυκλοφορία καθώς είναι εκδόσεις ομολόγων έχουν μέσο επιτόκιο 1,2% δηλαδή κινούνται κοντά στα επίπεδα του ESM.
Πως λοιπόν θα αλλάξει η DSA η έκθεση βιωσιμότητας για την Ελλάδα όταν π.χ. ο ESM εδώ και χρόνια δανείζει την Ελλάδα με 0,89% αλλά παρ΄ όλα αυτά το χρέος θεωρείται μη βιώσιμο;

2)Το ελληνικό χρέος δομείται ως εξής
Ομόλογα κρατικά πάσης φύσεως 53,8 δισεκ.
Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι έντοκα 12,6 δισεκ.
Δάνεια Μηχανισμού Στήριξης, ειδικά και διακρατικά 256-257 δισεκ.
Repos 29 δισεκ.
Τα repos παρ΄ ότι αυξάνονται δεν θα πρέπει να αποτελούν πηγή ανησυχίας.
Το ελληνικό δημόσιο προβαίνει σε συναλλαγές repos για ρευστότητα, είναι κινήσεις θεμιτές.
Όμως το χρέος στα 356 δισεκ. έχει ένα πυρήνα 257 δισεκ. τα οποία με τον ένα ή άλλο τρόπο πρέπει να αποπληρωθούν.
Πως η Ελλάδα θα αποπληρώσει 257 δισεκ. που αντιστοιχούν στο 135% του ΑΕΠ;
Θα πρέπει επίσης να διαχωριστούν οι έννοιες βιωσιμότητα από εξυπηρετησιμότητα.
Πρακτικά το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο αλλά βραχυπρόθεσμα είναι εξυπηρετήσιμο.
Συν τοις άλλοις γιατί οι δανειστές έχουν επιβάλλει στην Ελλάδα να διακρατεί το 3,5% του ΑΕΠ σε πλεόνασμα έως το 2022 και από το 2023 και για 40 χρόνια το 2,2% του ΑΕΠ.
Για 40 χρόνια 2,2% του ΑΕΠ θα διακρατάται για το χρέος που σημαίνει σε παρούσες αξίες περί τα 170 δισεκ. ευρώ.
Η Ελλάδα θα δεσμεύσει 170-180 δισεκ. για να πληρώσει τα 257 δισεκ. ευρώ όπερ σημαίνει δέσμευση της εθνικής οικονομίας για χρόνια.
Η Ελλάδα πρέπει να απελευθερωθεί και για να απελευθερωθεί χωρίς κούρεμα θα πρέπει να εξεταστεί κάποια στιγμή στο μέλλον μια νέα οριζόντια αναδιάρθρωση στο χρέος που θα μπορούσε να περιλαμβάνει νέα επιμήκυνση, αλλαγές στα επιτόκια GLF ακόμη και μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων που έως σήμερα απορρίπτονται.

Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πως θα είναι η κατάσταση της οικονομίας σε 3-4 χρόνια πολλώ δε μάλλον σε 10 ή 15 χρόνια.
Η Ελλάδα λόγω της δομής του χρέους της υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χρειαστεί νέα αναδιάρθρωση χρέους αλλά χωρίς κούρεμα....
Μια τέτοια εξέλιξη δεν μπορεί να γίνει στην παρούσα συγκυρία αλλά σε βάθος χρόνου - ετών συγκεκριμένα -
Image
Image
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS