ΟΛΘ: Μάχη κατασκευαστικών Ομίλων για το έργο των 130 εκατ ευρώ - Στις 21/2 η εκδήλωση ενδιαφέροντος

ΟΛΘ: Μάχη κατασκευαστικών Ομίλων για το έργο των 130 εκατ ευρώ - Στις 21/2 η εκδήλωση ενδιαφέροντος
ΟΛΘ: Μάχη κατασκευαστικών Ομίλων για το έργο των 130 εκατ ευρώ - Την Παρασκευή (21/2) η εκδήλωση ενδιαφέροντος
Έτοιμοι να κατέβουν είναι όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστικοί Όμιλοι της χώρας στο διαγωνισμό για την κατασκευή της 6ης προβλήτας του ΟΛΘ, ένα έργο προϋπολογισμού 130 εκατ ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου έχει προσδιοριστεί η ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Απριλίου, με τη συνολική διάρκεια κατασκευής να έχει οριστεί σε 38 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Πάντως και για αυτό το έργο οι γκρίνιες δεν έχουν λείψει καθώς κάποιοι διαμαρτύρονται ότι έχουν αποκλειστεί από το διαγωνισμό οι μικρότερες εταιρείες, κάποιοι άλλοι που υποστηρίζουν ότι η πολυπλοκότητα του αντικειμένου τους έχει αναγκάσει να αναζητήσουν εταίρο και κάποιοι άλλοι που ζητούν ακόμη και επαναπροκύρηξη του.
Να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία κατασκευής λιμενικών έργων και θα πρέπει να έχουν εκτελέσει έργα λιμενικών υποδομών συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ τα τελευταία 10 έτη.
Επίσης κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να έχει μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, πιστοληπτική ικανότητα 70 εκατομμυρίων ευρώ για το συγκεκριμένο έργο και 200 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά ως νομικό πρόσωπο.
Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή νέου πρόσθετου κρηπιδώµατος µήκους 460 µέτρων µε ωφέλιµο βάθος 17,6 µ. τουλάχιστον.
Πρόσθετης χερσαίας ζώνης, πλάτους τουλάχιστον 300 µέτρων, κατά µήκος του παραπάνω νέου κρηπιδώµατος.
Ολων των συµπληρωµατικών έργων υποδοµής που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας του νέου κρηπιδώµατος και της αντίστοιχης χερσαίας ζώνης.
Με την ολοκλήρωσή του ο 6ος προβλήτας θα υπερδιπλασιάσει τις δυνατότητες αποθήκευσης κοντέινερ, και συγκεκριµένα από 500.000 TEU θα φτάσει τα 1,2 εκατ. TEU. Παράλληλα, αυτό θα επιτρέψει στο να προσεγγίζουν το λιµάνι µεγαλύτερα πλοία µεταφοράς κοντέινερ τύπου New Panamax µε δυνατότητα 14.000 TEU και κύριες γραµµές (mainliners), πράγµα που θα οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση την κίνηση εµπορευµατοκιβωτίων από το λιµάνι της Θεσσαλονίκης προς την υπόλοιπη χώρα αλλά και προς τα Βαλκάνια.

Ελένη Μπότα
www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS