Το δημόσιο αναζητάει πληροφοριοδότες δίνοντας αμοιβή 10% και στο ΥΠΟΙΚ βλέπουν ότι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές στις τράπεζες είναι 50%

Το δημόσιο αναζητάει πληροφοριοδότες δίνοντας αμοιβή 10% και στο ΥΠΟΙΚ βλέπουν ότι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές στις τράπεζες είναι 50%
Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές είναι πολλοί λιγότεροι από ότι έχει εκτιμηθεί.
Ορισμένα παράδοξα λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα που χρήζουν προσοχής.
Το Υπουργείο Οικονομικών με απόφαση του δίνει αμοιβή 10% επί της αξίας σε όσους πολίτες παρουσιάσουν πληροφορίες για ακίνητα ή κληροδοτήματα που έπρεπε να είχαν περιέλθει στην κυριότητα του δημοσίου. 
Το μέτρο αυτό είναι τουλάχιστον αφελές γιατί δεν νοείται το ελληνικό δημόσιο να μην διαθέτει μηχανισμό ελέγχου τέτοιων ζητημάτων.
Επίσης η αναζήτηση πληροφοριοδοτών έναντι αμοιβής του 10% της αξίας του ακινήτου που αφορά η πληροφορία δεν αποτελεί σοβαρή προσέγγιση για ένα οργανωμένο κράτος.
Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά ο υπουργός οικονομικών Χ. Σταικούρας μεταξύ άλλων σήμερα 11 Φεβρουαρίου 2020 ανέφερε ότι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές αντιστοιχούν στο 50% όσων δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στις τράπεζες.
Στην πράξη όμως οι τράπεζες εκτιμούν ότι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές σε σύνολο 1 εκατ πολιτών που έχουν προβλήματα με τις τράπεζες δεν ξεπερνούν το 15% ή σε πραγματικό αριθμό δεν ξεπερνούν τις 35 με 40 χιλιάδες ή 5 με 7 δισεκ. ευρώ σε σύνολο NPEs 72 δισεκ. στα φυσικά πρόσωπα. 
Στα νομικά πρόσωπα το σκηνικό είναι διαφορετικό καθώς οι τράπεζες γνωρίζουν με μεγάλη ακρίβεια τα περιουσιακά στοιχεία των εταιριών και των βασικών τους μετόχων.
Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές είναι πολλοί λιγότεροι από ότι έχει εκτιμηθεί.
Το υπουργείο Οικονομικών είναι πολύ πιθανό να καταλήξει σε λάθος συμπεράσματα εάν λάβει υπόψη παραδοχές που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα.

Τι αναφέρει απόφαση του υπουργείου οικονομικών για τις κληρονομιές...

Αμοιβή ίση με το 10% της αξίας του ακινήτου θα δίνει το ΥΠΟΙΚ σε όσους παρουσιάσουν στοιχεία για κληρονομιές οι οποίες θα έπρεπε να έχουν περιέλθει στην κυριότητα του δημοσίου.
Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου η ίδια αμοιβή καθιερώνεται και για κληροδοτήματα σε κοινωφελή ιδρύματα.
Σύμφωνα με την απόφαση, όποιος έχει στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με περιουσίες του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών, οφείλει να το δηλώσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του υπουργείου Οικονομικών και για την ενημέρωση του υπουργείου θα εισπράττει την αμοιβή.
Η δήλωση αυτή θα πρέπει να περιέχει κατά το δυνατόν ακριβή στοιχεία και κάθε άλλη χρήσιμη λεπτομέρεια, σχετικά με την καταδειχθείσα περιουσία.
Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού...
- Κάθε πρόσωπο που γνωρίζει στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με περιουσίες του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών, οφείλει να το δηλώσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στη διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του υπουργείου Οικονομικών. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να περιέχει κατά το δυνατόν ακριβή στοιχεία, και κάθε άλλη χρήσιμη λεπτομέρεια σχετικά με την καταδειχθείσα περιουσία.
- Εφόσον η δήλωση γίνει σε άλλη δημόσια αρχή, η αρχή αυτή υποχρεούται άμεσα και εντός δέκα ημερών το αργότερο από την περιέλευση σε αυτή, της σχετικής πληροφορίας, να τη διαβιβάσει στην ανωτέρω διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών.
- Η χρηματική αμοιβή καταβάλλεται στο δικαιούχο πρόσωπο, μετά την εκκαθάριση και την περιέλευση της περιουσίας στο Δημόσιο, ή τον φορέα εκτέλεσης κοινωφελούς σκοπού, με απόφαση της αρμόδιας, (κατά το άρθρο 1 του ν. 4182/2013), αρχής, ύστερα από γνώμη του αντίστοιχου Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών και εφόσον συντρέχει μία εκ των εξής προϋποθέσεων:
α) εάν έχει παρέλθει πενταετία από το θάνατο του διαθέτη ή δωρητή ή του κληρονομούμενου από το Δημόσιο, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου στην έκτη τάξη και η αρμόδια αρχή δεν έλαβε γνώση της ύπαρξης της περιουσίας αυτής, από άλλη πηγή,
β) εάν είναι δυνατή αναψηλάφηση δίκης ή ανατροπή τελεσίδικης απόφασης ή συμβιβασμού, ως αποτέλεσμα της υποδείξεως αδικήματος από τον καταδείκτη, επιδικασθεί δε, (με τελεσίδικη απόφαση ή βούλευμα), η περιουσία στο Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα ή σε Ιδρύματα.
- Το ύψος της αμοιβής μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό έως 10% επί της αξίας της εκκαθαρισθείσας περιουσίας, ενώ για τον καθορισμό της λαμβάνονται υπόψη, αφενός η ακρίβεια και πληρότητα των παρεχόμενων από αυτόν πληροφοριών και στοιχείων, καθώς και οι κάθε είδους ενέργειές του, με τις οποίες τυχόν συνέβαλε στην ανάκτηση της περιουσίας.
 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS