Θα απαιτηθούν 6-7 μήνες μέχρι να διερευνηθεί το ενδιαφέρον για την Attica bank για στρατηγικό επενδυτή

Θα απαιτηθούν 6-7 μήνες μέχρι να διερευνηθεί το ενδιαφέρον για την Attica bank για στρατηγικό επενδυτή
Η αναζήτηση στρατηγικού συμμάχου για 5η φορά από την Attica bank είναι πιθανό να έχει την ίδια κατάληξη με τις προηγούμενες απόπειρες.
Θα απαιτηθούν 6-7 μήνες μέχρι να διερευνηθεί το ενδιαφέρον για την Attica bank αναφέρουν πηγές προσκείμενες στους αναδόχους.
Το βασικό ερώτημα βέβαια δεν είναι οι 6 με 7 μήνες αλλά εάν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για την Attica bank.
Η Attica bank θα πουλήσει το 35% ή 51% μαζί με το management αλλά το βασικό ερώτημα είναι ποιος θα βρεθεί να αγοράσει μια τράπεζα η οποία δεν έχει επιχειρηματικό μοντέλο, έχει μείνει πίσω ως προς την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, ενώ έχει ένα κακό προηγούμενο δαπάνης κεφαλαίων.
Να τονιστεί ότι η Pimco στο παρελθόν διερεύνησε την Attica bank και αποσύρθηκε.
Το Ellington Management Group με 8,5 δισεκ. κεφάλαια είχε επίσης διερευνηθεί αλλά αποσύρθηκε.
Η Attica bank έχει διερευνήσει έως σήμερα 4 φορές τις αγορές για να βρει στρατηγικό επενδυτή και δεν εκδηλώθηκε κανένα ουσιαστικό ενδιαφέρον.
Η Attica bank δεν έχει κάποιο ουσιώδες συγκριτικό πλεονέκτημα, πέραν της τραπεζικής άδειας και των καταθέσεων.
Όλα τα υπόλοιπα ίσως δεν έχουν καμία αξία.
Η αναζήτηση στρατηγικού συμμάχου για 5η φορά από την Attica bank είναι πιθανό να έχει την ίδια κατάληξη με τις προηγούμενες απόπειρες.
Θα γνωρίζουμε την έκβαση της νέας αναζήτησης τέλος Καλοκαιριού του 2020.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS