Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Η EBA χαλαρώνει τα πρότυπα για τις μικρότερες τράπεζες - Πόσο ευνούνται οι μη συστημικές ελληνικές τράπεζες

tags :
Η EBA χαλαρώνει τα πρότυπα για τις μικρότερες τράπεζες - Πόσο ευνούνται οι μη συστημικές ελληνικές τράπεζες
Η πρώτη ημερομηνία αναφοράς θα είναι η 31η Δεκεμβρίου 2020
Μεταβάλλονται με την αρχή της αναλογικότητας  τα σχέδια και τα πρότυπα αλλά και οι πληροφορίες που οφείλουν να δίνουν οι τράπεζες με στόχο τη χρηματοδότησή τους.
Χαλαρώνουν οι απαιτήσεις για τις μικρότερες μη συστημικές τράπεζες της Ευρώπης.
Ας σημειωθεί ότι αυτές οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών δίνουν περιθώρια σε μικρότερες τράπεζες να διαφοροποιηθούν και είτε να αναπτυχθούν είτε να αλλάξουν ρόλο.
Σε χώρες όπως η Γερμανία που υπάρχουν πολλές μικρές τράπεζες οι αποφάσεις αυτές είναι εξαιρετικά χρήσιμες.
Ομως αντιστοίχως χρήσιμες είναι οι ίδιες αποφάσεις και στη χώρα μας με δεδομένο πως οι μικρότερες τράπεζες αν και λίγες ασφυκτιούν υπό τον ζυγό των μεγάλων συστημικών τραπεζών.
Πολύ πιο έντονο ήταν το πρόβλημα σε περιόδους κρίσης που η χρηματοδότηση ήταν πολύ μικρότερη και εξόχως πιο ακριβή.
Οι επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αυξάνουν τη συγκρισιμότητα και προσφέρουν καλύτερη ποιότητα δεδομένων.
Αυτός είναι και ο λόγος που οι θεσμοί αποφάσισαν να αλλάξουν τις απαιτήσεις τους από τα πιστωτικά ιδρύματα των χωρών μελών της Ευρώπης.
Οι αλλαγές παρέχουν μια βαθύτερη γνώση στα σχέδια χρηματοδότησης της κάθε τράπεζας, αυξάνουν την αποδοτικότητα, διευκολύνουν την υλοποίηση,  μειώνουν δε το κόστος αναφοράς.
Η αναλογικότητα θα περιορίσει την επιβάρυνση της πληροφόρησης για μικρά και μη σύνθετα ιδρύματα.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσιεύει επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα σχέδια χρηματοδότηση των τραπεζών.
Οι αλλαγές περιλαμβάνουν πρόσθετες λεπτομέρειες της προβλεπόμενης χρηματοδότησης μέσω της αγοράς, πρόσθετη αναλογικότητα για τα μικρά και μη σύνθετα πιστωτικά ιδρύματα.
Αυτή η ενημέρωση είναι το αποτέλεσμα της εμπειρίας που αποκτήθηκε μέσω της αξιολόγησης των χρηματοδοτικών σχεδίων των τραπεζών τα τελευταία χρόνια.
Οι αλλαγές που εισήχθησαν θα δώσουν βαθύτερη γνώση στα σχέδια χρηματοδότησης  των τραπεζών και θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα, θα διευκολύνουν την υλοποίηση και θα μειώσουν το κόστος υποβολής εκθέσεων.
Η νέα λεπτομερής ανάλυση της προβλεπόμενης χρηματοδότησης από την αγορά θα επιτρέψει την παρακολούθηση των δομών χρηματοδότησης και ειδικότερα την ανάγκη έκδοσης επιλέξιμων εργαλείων για την κάλυψη της  ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και  επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) και την αντικατάσταση της ώριμης χρηματοδότησης που έχουν λάβει οι τράπεζες από την κεντρική τράπεζα, αναμένεται να είναι οι βασικοί μοχλοί των χρηματοδοτικών αναγκών των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Το νέο υπόδειγμα  για τις προβλέψεις που περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως θα επιτρέψει την παρακολούθηση των τάσεων με την πάροδο του χρόνου στην κερδοφορία  των τραπεζών και τον αντίκτυπό τους στη χρηματοδότηση.
Οι ενημερωμένες κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν λεπτομερείς οδηγίες και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες σε μια λογική αύξησης της συγκρισιμότητας, και της διευκόλυνσης της διαδικασίας παραγωγής δεδομένων για τα πιστωτικά ιδρύματα.
Οι κατευθυντήριες γραμμές εισάγουν επίσης ορισμένες απλουστεύσεις για τα μικρά και τα μη σύνθετα ιδρύματα για την ενίσχυση της αναλογικότητας και τη μείωση του κόστους υποβολής εκθέσεων.
Η πρώτη ημερομηνία αναφοράς θα είναι η 31η Δεκεμβρίου 2020.

Νομική βάση

Οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού ΕΑΤ, το οποίο αναθέτει στην Αρχή να επιδιώκει την καθιέρωση συνεκτικών,και αποτελεσματικών εποπτικών πρακτικών μέσω της εναρμόνισης των προτύπων και των ορισμών.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης