Επιχειρήσεις

Όταν η Φουρλής παίζει με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για να κρύψει τη μείωση καθαρών κερδών

tags :
Όταν η Φουρλής παίζει με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για να κρύψει τη μείωση καθαρών κερδών
Η παραδοξολογία της συγκρίσιμης βάσης με επιχείρημα την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16
Η τακτική της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων ενιαμήνου χωρίς ταυτόχρονη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων δεν είναι καινούργια για τη Φουρλής.
Αυτό όμως είναι το λιγότερο καθώς η εταιρία ανακοίνωσε στοιχεία σε συγκρίσιμη βάση χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 από την 1η Ιανουαρίου του 2019.
Η συγκρίσιμη βάση κατά τον όμιλο Φουρλή (είναι άγνωστο αν αυτό θα αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις και πιθανώς να είναι μη ελέγξιμο) δείχνει κέρδη προ φόρων αυξημένα στα 10,1 εκ ευρώ από 9,5 εκ ευρώ ενώ τα κέρδη προ φόρων με βάση την ίδια την ανακοίνωση της εταιρίας που θα δείχνουν οι οικονομικές καταστάσεις είναι 7,9 εκ ευρώ. Δηλαδή τα κέρδη προ φόρων εμφανίζουν μείωση κατά 16,84%
Αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι πως στην ανακοίνωσή του ο όμιλος αναφέρει πως τα κέρδη μετά από φόρους στο 9μηνο είναι 6 εκ ευρώ και δεν κάνει καμία σύγκριση. Ανατρέχοντας παρουσίαση του ενιαμήνου 2018 μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι τα κέρδη μετά από φόρους που είχαν ανακοινωθεί ήταν 7,6 εκ ευρώ.
Ουσιαστικά ο όμιλος Φουρλή παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών του κατά 4,2% στα 339,4 εκ ευρώ είχε μείωση καθαρών μετά φόρους κερδών κατά 21,05%.
Επισημαίνεται ότι στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται η εξέλιξη του καθαρού δανεισμού. Ωστόσο από την εταιρική παρουσίαση προκύπτει ότι ο καθαρός δανεισμός στο ενιάμηνο αυξήθηκε στα 116 εκ ευρώ από  107 εκ ευρώ στο περυσινό ενιάμηνο και 95 εκ ευρώ στο τέλος του 2018 .
Δηλαδή έχουμε αύξηση του καθαρού δανεισμού στους εννιά μήνες του 2019 κατά 21 εκ ευρώ ή ποσοστό 22,1%. Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η ανακοίνωση της εταιρίας για την εξαγωγή συμπερασμάτων

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΥΡΛΗΣ

Ο Όμιλος FOURLIS το εννεάμηνο του 2019 παρουσίασε πωλήσεις € 339,4 εκατ., έναντι € 325,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2018 αυξημένες κατά 4,2%.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 44,4 εκατ., μετά την εφαρμογή του προτύπου IFRS 16. Το συγκρίσιμο EBITDA ανήλθε σε € 29,2 εκατ. έναντι € 28,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 7,9 εκατ. ενώ σε συγκρίσιμη βάση, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 10,1 εκατ. έναντι κερδών € 9,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν € 6,0 εκατ.
Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 218,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2019, αυξημένες κατά 2,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 (€ 213,1 εκατ.).
Oι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,8%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,3% συγκρινόμενες με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Το EBITDA στο εννεάμηνο του 2019 ανήλθε στα € 25,9 εκατ. Το συγκρίσιμο EBITDA, ανήλθε σε € 20,8 εκατ. έναντι € 20,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 8,1 εκατ. Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας.
Επίσης λειτουργούν 10 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ. Έξι από αυτά στην Ελλάδα, τρία στην Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο.
Τέλος το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) συνεχίζει να αναπτύσσεται με σημαντικό ρυθμό και στις τρείς χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.
Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE’S FOOT), οι πωλήσεις το εννεάμηνο του 2019 ανήλθαν στα € 121,2 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 7,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 (€ 112,7 εκατ.)
Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,1%.
Στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 9,3%, με όλες τις χώρες να παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών παρουσίασε EBITDA € 19,4 εκατ.
Το συγκρίσιμο EBITDA, ανήλθε σε € 9,5 εκατ. έναντι € 9,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο € 1,0 εκατ.
Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 135 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών.
Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 31 στη Ρουμανία, 23 στην Τουρκία, 9 στη Βουλγαρία και 6 στην Κύπρο.
Αντιστοίχως λειτουργούν 13 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 3 στην Τουρκία.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-commerce) της INTERSPORT παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα.
Εντός του 2019, το e-commerce θα λειτουργεί σε όλες τις χώρες δραστηριότητας του Ομίλου.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης