Ο «χρησμός» του προϋπολογισμού 2020 – Τι σηματοδοτούν οι διαφορετικές εκτιμήσεις Κομισιόν, EBRD και ΔΝΤ

Ο «χρησμός» του προϋπολογισμού 2020 – Τι σηματοδοτούν οι διαφορετικές εκτιμήσεις Κομισιόν, EBRD και ΔΝΤ
Η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα φθάσει στο 2,8% για το 2020 - Χαμηλότερα θέτουν τον πήχη Κομισιόν, EBRD αλλά και ΔΝΤ
Αν και θετικές οι εκτιμήσεις Κομισιόν, ΔΝΤ αλλά και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για την ελληνική οικονομία, αναφορικά με την ανάπτυξή της το 2020, σαφώς υπολείπονται τις αντίστοιχες της κυβέρνησης, όπως τουλάχιστον αυτές αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό του 2020.
Ιδιαίτερη, μάλιστα, προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη σημερινή (07/11/2019) έκθεση της Κομισιόν, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετεί την ανάπτυξη της χώρας μας στο 2,3% για το 2020, ενώ ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί βάσει της εκτίμησης για ανάπτυξη 2,8%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική κυβέρνηση αναφορικά με αυτό το «κενό» του 0,5% που προκύπτει, λόγω της διαφοράς της δικής της εκτίμησης και της αντίστοιχης της Κομισιόν, τονίζει ότι είναι επιτεύξιμο καθώς θα προέλθει από τα θετικά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί αναφορικά με τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις.
Πιο κοντά στις ελληνικές εκτιμήσεις βρίσκεται η πρόβλεψη της EBRD, η οποία τοποθετεί την ανάπτυξη στο 2,4% για το 2020, ενώ περισσότερο αισιόδοξο όλων εμφανίστηκε το ΔΝΤ, στην έκθεσή του World Economic Outlook, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα στις αρχές Οκτωβρίου, με την εκτίμηση για την ελληνική ανάπτυξη το 2020 να φθάνει στο 2,6%.
Βέβαια το ΔΝΤ υπογραμμίζει στην έκθεσή του ότι δεν είχε, τη στιγμή της έκδοσης, στην κατοχή του επικαιροποιημένα στοιχεία για την ελληνική οικονομία και βασίστηκε σε όσα γνώριζε έως τον Απρίλιο του 2019.

Κομισιόν: Στο 2,3% η ανάπτυξη το 2020    

Στο 1,8% αναμένεται να φτάσει η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2019, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκαν σήμερα.
Για το 2020 η Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη ύψους 2,3% του ΑΕΠ και για το 2021 2% του ΑΕΠ.
Σε ό,τι αφορά την ανεργία, η Επιτροπή προβλέπει πως θα μειωθεί στο 17,3%.
Το 2020 προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο 15,4% και το 2021 στο 14%.
Στην απασχόληση προβλέπεται σταθερή αύξηση κατά 2,2% το 2019 και το 2020 και 1,4% το 2021.
Το πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης αναμένεται να κλείσει στο 1,3% το 2019 και να διαμορφωθεί στο 1% το 2020 και στο 1,1% το 2021.
Σε ό,τι αφορά τη μείωση του δημόσιου χρέους, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, θα ανέλθει στο 175,2% το 2019, ενώ για το 2020 προβλέπεται ότι θα μειωθεί στο 169,3% και το 2021 στο 163,1%.
Ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 0,5% το 2019, στο 0,6% το 2020 και στο 0,9% το 2021.
Τέλος, αναφορικά με τις επενδύσεις η Επιτροπή κάνει λόγο για αύξηση 10,1% το 2019 και περαιτέρω ενίσχυσή τους κατά 12,5% και 8,1% αντίστοιχα, το 2020 και το 2021.
Image
EBRD: Ανάπτυξη 2,4% για την Ελλάδα το 2020

Ευνοϊκές είναι οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), που αναφέρεται στην ισχυρή δημοσιονομική επίδοση της χώρας, τις βελτιωμένες προοπτικές της μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους και μία νέα μεταρρυθμιστική δυναμική. Ο οίκος προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2% φέτος και 2,4% το 2020 έναντι 1,5% στο πρώτο εξάμηνο του 2019.
Συγκεκριμένα, η έκθεση σημειώνει τα εξής για την Ελλάδα: «Η οικονομική ανάκαμψη που άρχισε το 2017 συνεχίσθηκε το 2018 και το πρώτο εξάμηνο του 2019, αν και ελαφρά βραδύτερη του αναμενόμενου, με ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 1,9% το 2018 και 1,5% στο πρώτο εξάμηνο του 2019. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παραμένουν με διαφορά ο βασικός μοχλός ανάπτυξης, η ιδιωτική κατανάλωση εξακολουθεί να έχει μία θετική επίδραση στην ανάπτυξη και η ανεργία συνεχίζει να μειώνεται, υποχωρώντας στο 17% τον Αύγουστο του 2019. Το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 4,4% του ΑΕΠ το 2018, πολύ πάνω από τον στόχο του 3,5% και αναμένεται επίτευξη του στόχου αυτού το 2019.
Οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων έχουν αρθεί πλήρως από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.
Οι βελτιωμένες αυτές συνθήκες έχουν ενισχύσει την εμπιστοσύνη της αγοράς και των επενδυτών, που αντανακλάται σε μία μεγάλη πτώση στις αποδόσεις των ομολόγων και θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε μία αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων, με τον δείκτη οικονομικού κλίματος να φθάνει στο υψηλό επίπεδο - ρεκόρ 12ετίας των 108,4 μονάδων τον Αύγουστο του 2019.
Κοιτάζοντας στο μέλλον, οι κύριοι μοχλοί ανάπτυξης βραχυπρόθεσμα θα συνεχίσουν να είναι οι εξαγωγές και η ιδιωτική κατανάλωση.
Οι επενδύσεις είναι το κλειδί για μία πλήρη ανάκαμψη της οικονομίας και αναμένεται να αυξηθούν καθώς βελτιώνεται η υγεία του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα παραμένουν εξαιρετικά μεγάλα, αλλά αναμένεται να μειώνονται σταδιακά, μία προσδοκία που στηρίζεται από την έγκριση τον Οκτώβριο του 2019 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του νέου σχήματος για την προστασία στοιχείων ενεργητικού.
Η βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη προβλέπεται στο 2,0% το 2019 και το 2,4% το 2020.
Ωστόσο, η οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, περιλαμβανομένων του ρυθμού μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων καθώς και της ικανότητας της κυβέρνησης να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις».
Σύμφωνα με την έκθεση, ο ρυθμός ανάπτυξης στις περιοχές της EBRD υποχώρησε έντονα στο πρώτο εξάμηνο του 2019 και διαμορφώθηκε στο 2,1% από 3,4% το 2018 και 3,8% το 2017.
Η επιβράδυνση αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη εξασθένηση της τουρκικής οικονομίας, την επιβράδυνση της ρωσικής οικονομίας και τη βραδύτερη ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου και της παγκόσμιας οικονομίας.
Η EBRD προβλέπει ανάκαμψη της ανάπτυξης στο 2,9% το 2020, με βασικούς μοχλούς τις ισχυρότερες επιδόσεις της Τουρκίας και της Ρωσίας, ενώ αναμένει σταθερή ανάπτυξη στην περιοχή της Νότιας και της Ανατολικής Μεσογείου που καλύπτει η EBRD.
Image
ΔΝΤ: Η ελληνική ανάπτυξη μπορεί να φθάσει στο 2,6% το 2020

Σταθερό στις γνωστές εκτιμήσεις του ότι το ελληνικό χρέος δεν πρόκειται να καταστεί βιώσιμο μακροπρόθεσμα παραμένει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), όπως αποδεικνύεται απο τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιεί στην έκθεση «Δημοσιονομικπό Παρατηρητήριο» (Fiscal Monitor).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Ταμείο δεν έχει ειδική αναφορά για τη χώρα, αλλά οι εκτιμήσεις του καταγράφονται σε μία σειρά από στοιχεία που δημοσιοποιεί και αφορούν το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας και όχι μόνο την Ελλάδα.
Αναφορικά με το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι αυτό θα φθάσει φέτος στο 3,3% και θα διαμορφωθεί στο 2,6% το 2020.
Για το θέμα του χρέους, το οποίο αποτελεί ένα από τα στοιχεία τα οποία εξετάζει περισσότερο προσεκτικά το Ταμείο, αναμένει ότι θα διαμορφωθεί φέτος στο 174,6% του ΑΕΠ, με σταδιακή μείωση τα επόμενα έτη για να φθάσει το 2024 στο 154,1% του ΑΕΠ, δηλαδή σε επίπεδα τα οποία εξακολουθούν να θεωρούνται ως μη βιώσιμα, ακόμη και το κόστος εξυπηρέτησής του έχει υποχωρήσει σημαντικά, με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος του το κατέχει ο δημόσιος τομέας (σ.σ.: οι ευρωπαϊκοί θεσμοί).
Αξίζει ότι οι εκτιμήσεις του Ταμείου, όπως το ίδιο τονίζει σε διευκρίνησή του πως αυτές στηρίζονται στα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του τον Απρίλιο του 2019 τα οποία δεν έχουν επικαιροποιηθεί.
Ειδικότερα, το ΔΝΤ υπολογίζει ότι η Ελλάδα θα παράγει πρωτογενές πλεόνασμα:

- 3,3% του ΑΕΠ για το 2019
- 2,6% του ΑΕΠ για το 2020
- 2,5% του ΑΕΠ για το 2021
- 2,5% του ΑΕΠ για το 2022
- 2,3% του ΑΕΠ για το 2023
- 2% του ΑΕΠ για το 2024
Image

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS