Θέμα αποζημίωσης της ΔΕΗ «ανοίγει» η παλιά option εξαγοράς του 30% της ΔΕΠΑ σε περίπτωση ιδιωτικοποίησής της

Θέμα αποζημίωσης της ΔΕΗ «ανοίγει» η παλιά option εξαγοράς του 30% της ΔΕΠΑ σε περίπτωση ιδιωτικοποίησής της
Στην απόπειρα αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ το 2012, η ΔΕΗ είχε συμφωνήσει να παραιτηθεί του δικαιώματός της, έναντι ανταλλάγματος 32,9 εκατ. ευρώ
Σήμερα αναμένεται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που μεταξύ άλλων καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει ο διαχωρισμός της ΔΕΠΑ προκειμένου να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της ΔΕΠΑ Υποδομών.
Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι στο διαγωνισμό που αναμένεται να προκηρυχθεί τον Ιανουάριο του 2020 από το ΤΑΙΠΕΔ, θα διατεθεί προς πώληση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου και των δυο εταιριών το οποίο ελέγχεται από το δημόσιο.
Επίσης έχει ξεκαθαριστεί ότι το νομοσχέδιο θα προβλέπει τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της ΔΕΠΑ Υποδομών, κάτι που σημαίνει ότι τα Ελληνικά Πετρέλαια που σήμερα ελέγχουν το 35% της ΔΕΠΑ, θα κληθούν να διαθέσουν προς πώληση το μερίδιο τους στη μια από τις δυο εταιρίες. 
Και όπως όλα δείχνουν τα ΕΛΠΕ θα επιλέξουν να παραμείνουν στη ΔΕΠΑ Εμπορίας την οποία θα επιδιώξουν να ελέγξουν πλήρως μέσω του διαγωνισμού.

Συμφωνία με το Δημόσιο

Όμως αυτό δεν είναι το μόνο ζήτημα που αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΔΕΠΑ και το οποίο πρέπει να ξεκαθαριστεί πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση της.
Πρόκειται για μια μάλλον ξεχασμένη option που διαθέτει η ΔΕΗ για εξαγορά του 30% της ΔΕΠΑ σε περίπτωση ιδιωτικοποίησής της.
Το δικαίωμα αυτό είχε αποκτηθεί από τη ΔΕΗ το 2002, μετά από σχετική συμφωνία με το Δημόσιο.
Η option της ΔΕΗ επανήλθε στην επικαιρότητα το 2012 όταν είχε επιδιωχθεί ανεπιτυχώς η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ.  Τότε είχε συμφωνηθεί αποζημίωση της ΔΕΗ από το ΤΑΙΠΕΔ, ώστε να παραχωρήσει το δικαίωμα άσκησης της option.
Μάλιστα η ΔΕΗ και το ΤΑΙΠΕΔ είχαν υπογράψει ένα συμφωνητικό που προέβλεπε ότι η επιχείρηση ηλεκτρισμού θα παραιτείτο του δικαιώματός της στην άσκηση της option, έναντι αποζημίωσης 32,9 εκατ. ευρώ.

Έγκριση από έκτακτη ΓΣ της ΔΕΗ

Το ποσό της αποζημίωσης είχε προσδιοριστεί μετά από αποτίμηση που διενήργησε η Citigroup Clobal Markets Limited. Προβλεπόταν επίσης ότι η παραίτηση της ΔΕΗ από την option θα έληγε στις 30 Ιουνίου 2014.
Συγκεκριμένα το συμφωνητικό ανέφερε ότι «η συμφωνία λήγει αυτοδίκαια και παύει να δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη με τη λήξη καθ’ οιονδήποτε τρόπο (ακύρωση, κήρυξη ως άγονης κλπ) της αποκρατικοποίησης, … εκτός αν εντός εξαμήνου από την ως άνω λήξη της αποκρατικοποίησης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου προκηρύξει νέα διαδικασία αποκρατικοποίησης, μέρους ή του συνόλου του ομίλου ΔΕΠΑ, οπότε η διάρκεια του συμφωνητικού παρατείνεται μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της νέας διαδικασίας, όχι όμως πέραν της 30ης Ιουνίου 2014».
Το ίδιο το κείμενο, το οποίο είχε εγκριθεί από έκτακτη γενική συνέλευση της ΔΕΗ στις 4 Οκτωβρίου 2012, ανέφερε ότι σε περίπτωση έναρξης νέας διαδικασίας, η αποζημίωση της ΔΕΗ για την παραίτησή της από την option θα αναθεωρείτο εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την προκήρυξη και πάλι από την Citi.
Σε περίπτωση δε που η Citi δήλωνε αδυναμία, τότε το ΤΑΙΠΕΔ και η ΔΕΗ θα μπορούσαν να επιλέξουν από κοινού άλλο σύμβουλο.
Προβλεπόταν ακόμη ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα κατέβαλε τα 32,9 εκατ. ευρώ από τα έσοδα  της πώλησης και μάλιστα εντός δύο εργασίμων ημερών από την καταβολή του τιμήματος.
Φθάνουμε λοιπόν στο σήμερα που βεβαίως έχουν εκπνεύσει όλες οι συμφωνημένες προθεσμίες και η option έχει παραμένει στην κυριότητα της ΔΕΗ η οποία βεβαίως έχει το δικαίωμα άσκησης της.

Ανοικτό το θέμα

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες το ζήτημα θεωρείται σοβαρό, τόσο νομικά όσο και τεχνικά, και παραμένει προς επίλυση εν όψει της προκήρυξης του νέου διαγωνισμού.
Μάλιστα το θέμα είχε απασχολήσει και την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία ως γνωστόν προωθούσε μερική ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας, χωρίς πάντως να έχει αντιμετωπιστεί, αφού η μόνη κίνηση που είχε γίνει ήταν να ψηφιστεί από τη Βουλή Νόμος για το διαχωρισμό της ΔΕΠΑ.
Με βάση τα νέα δεδομένα το νομοσχέδιο που θα καταθέσει στη Βουλή η σημερινή κυβέρνηση θα καταργεί το προηγούμενο, όμως το ζήτημα της option της ΔΕΗ παραμένει ανοιχτό και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί εντός του επομένου διμήνου και πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση.  
Πρέπει να σημειωθεί ότι όποια λύση και αν επιλεγεί κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να εγκριθεί και από τη γενική συνέλευση της ΔΕΗ, όπως άλλωστε είχε γίνει και στο παρελθόν, καθώς πρόκειται για ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης.

πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS