Scope Ratings: Σε ΒΒ, από ΒΒ- προηγουμένως, αναβαθμίζεται η Ελλάδα - Θετικό το outlook

Scope Ratings: Σε ΒΒ, από ΒΒ- προηγουμένως, αναβαθμίζεται η Ελλάδα - Θετικό το outlook
Ο οργανισμός επιβεβαίωσε επίσης τη βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο S-3 τόσο σε τοπικό όσο και σε ξένο νόμισμα, με σταθερό outlook
Σε ΒΒ, από ΒΒ- προηγουμένως, αναβαθμίστηκε η Ελλάδα από τον οίκο Scope Ratings, με το outlook να παραμένει θετικό.
Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι το ΒΒ είναι η υψηλότερη βαθμολογία που έχει η Ελλάδα από τους οίκους αξιολόγησης καθώς μέχρι πρότινος η υψηλότερη βαθμολογία ήταν από την Fitch με ΒΒ-.

Ο ΒΒ απέχει δυο βαθμίδες από την επενδυτική βαθμίδα και η ΕΚΤ λαμβάνει υπόψιν της πάντα την υψηλότερη βαθμολογία από τους οίκους αξιολόγησης.
Ο οργανισμός επιβεβαίωσε επίσης τη βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο S-3 τόσο σε τοπικό όσο και σε ξένο νόμισμα, με σταθερό outlook.
Σύμφωνα με την Scope η αναβάθμιση των μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων της Ελλάδας σε BB από BB- υποστηρίζεται από τους ακόλουθους δύο οδηγούς:
(1) τη βελτιωμένη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους, υποστηριζόμενη από ιστορικό σταθερής δημοσιονομικής πειθαρχίας, το ισχυρό προφίλ χρέους ως αποτέλεσμα της ενεργού διαχείρισης του χρέους της Ελλάδας, η οποία έχει επίσης επωφεληθεί από τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που συντονίζονται μέσω των επίσημων δανειστών της και από τα ευνοϊκότερα ποσοστά χρηματοδότησης
(2) τη βελτίωση της πολιτικής σταθερότητας και της μεταρρυθμιστικής συνέχειας της Ελλάδας μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης μετά τις εθνικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2019.
Η νέα κυβέρνηση με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έδωσε προτεραιότητα σε διάφορες μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν να αντιμετωπιστούν σημαντικά διαρθρωτικά οικονομικά προβλήματα και να προσελκυθούν επενδύσεις.
Η επιβεβαίωση της Θετικής Προοπτικής αντανακλά την προσδοκία:
i) επιτάχυνσης στη μείωση του πολύ υψηλού ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στις ελληνικές τράπεζες μέσω προβλεπόμενων πωλήσεων χαρτοφυλακίου ή/ και διαγραφών, η οποία θα ενισχύσει την ικανότητα των ελληνικών τραπεζών να χρηματοδοτούν επενδύσεις και να στηρίζουν την πραγματική οικονομία.
ii) ενίσχυση της αξιοπιστίας της οικονομικής πολιτικής μέσω της συνέχισης της εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων φιλικών προς τις επιχειρήσεις και της επιτάχυνσης των ιδιωτικοποιήσεων, γεγονός που θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
iii) συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς στόχους όπως συμφωνήθηκε με τους επίσημους δανειστές, δεδομένης της δέσμευσης της κυβέρνησης για δημοσιονομική πειθαρχία
iv) πολιτική σταθερότητα τα επόμενα χρόνια, δεδομένης της σταθερής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της νέας ελληνικής κυβέρνησης, μειώνοντας τον κίνδυνο αντιστροφής της πολιτικής στο πλαίσιο της συνεχούς εποπτείας από τους πολυμερείς πιστωτές, των οποίων οι αναθεωρήσεις της περιόδου παραμένουν προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων ανακούφισης του χρέους.
Καθένας από αυτούς τους παράγοντες ή ένας συνδυασμός αυτών θα μπορούσε, κατά τη γνώμη του Scope, θα βελτιώσει ουσιαστικά τη μακροπρόθεσμη μακροοικονομική βιωσιμότητα και την πρόσβαση της πραγματικής οικονομίας στην απαιτούμενη ρευστότητα, αυξάνοντας έτσι την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, στους επόμενους 12-18 μήνες, το πεδίο εφαρμογής θα παρακολουθεί την έκταση:
i) της πραγματοποιηθείσας μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων
ii) την καταλληλότητα του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής και των δημοσιονομικών μέτρων για τη διασφάλιση της διαρκούς μείωσης του δημόσιου χρέους κατά την υλοποίηση περαιτέρω παροχής χαλάρωση των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων
iii) την περαιτέρω διεύρυνση της πρόσβασης στην αγορά κεφαλαίων της χώρας και του τραπεζικού της συστήματος, ιδίως ενόψει του χαμηλού κύκλου εργασιών των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου σε δευτερογενείς αγορές και της μη επιλεξιμότητάς τους στα προγράμματα της ΕΚΤ
iv) τη συνέχιση της μεταρρυθμιστικής ορμής και
v) την ανθεκτικότητα της οικονομικής ανάκαμψης στο πλαίσιο της αποδυνάμωσης του εξωτερικού περιβάλλοντος.
Ο βασικός οδηγός της αναβάθμισης σε BB αντανακλά τη βελτίωση της μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους στην Ελλάδα, αντανακλώντας μια σταθερή καθοδική πορεία του δημόσιου χρέους της Ελλάδας στο περίπου 140% του ΑΕΠ μέχρι το 2024 σύμφωνα με την αξιολόγηση βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους του Scope.
Αυτή η θετική εξέλιξη υποστηρίζεται από: i) το ισχυρό προφίλ χρέους ως αποτέλεσμα της ενεργού διαχείρισης του χρέους και της στήριξης από τους δανειστές, διευκολυνόμενης από την απότομη πτώση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, ii) του σημαντικού ταμειακού αποθέματος που ενισχύει την ικανότητα αποπληρωμής της Ελλάδας,
iii) την προσδοκία του πεδίου εφαρμογής της σταθερής δημοσιονομικής πειθαρχίας και
iv) τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη, η οποία στηρίζει τη συνεχιζόμενη επιστροφή της Ελλάδας στη χρηματοδότηση της αγοράς.
Επιπλέον, μετά την καταγραφή του πρωτογενούς δημοσιονομικού πλεονάσματος που υπερβαίνει το αναμενόμενο το 4,3% του ΑΕΠ το 2018, η Ελλάδα πρόκειται να επιτύχει το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3,5% του ΑΕΠ το 2019 λόγω προσαρμογής των δαπανών που αντιστάθμισε την επεκτατική δημοσιονομική πολιτική που εγκρίθηκε τον Μάιο.
Η Scope επισημαίνει ότι αναμένει να διατηρηθεί η συνετή διαχείριση με ένα προβλεπόμενο πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2020 σύμφωνα με τη συμφωνία με τους διεθνείς πιστωτές της Ελλάδας.
Οι τέσσερις θετικές εξελίξεις, όπως το ισχυρό προφίλ χρέους, το ουσιαστικό ταμειακό απόθεμα, η σταθερή δημοσιονομική πειθαρχία και η οικονομική ανάκαμψη, βελτίωσαν τη μεσοπρόθεσμη σταθερότητα του χρέους της Ελλάδας.
Οι αξιολογήσεις θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν αν, ατομικά ή συλλογικά:
i) μειωθούν περαιτέρω οι κίνδυνοι του τραπεζικού τομέα
ii) διευρυνθεί η πρόσβαση της χώρας στις αγορές ομολόγων
iii) πραγματοποιηθεί περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους από τους επίσημους πιστωτές ως αποτέλεσμα της προόδου της μεταρρύθμισης, εξασφαλίζοντας πιο ισχυρή μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα
iv) συνεχιστεί η δημοσιονομική εξυγίανση και η πρόοδος της μεταρρύθμισης και / ή
v) η οικονομική ανάπτυξη αποδειχθεί ισχυρότερη και πιο βιώσιμη από ό, τι προβλέπεται σήμερα.
Αντίστροφα, οι αξιολογήσεις θα μπορούσαν να υποβαθμιστούν ή / και οι προοπτικές θα αναθεωρηθούν σε σταθερές εάν, ατομικά ή συλλογικά:
i) η προβλεπόμενη μείωση του υψηλού αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα καθυστερούσε, αυξάνοντας έτσι τις προκλήσεις του τραπεζικού τομέα
ii) η πρόσβαση της χώρας στις αγορές ομολόγων επιδεινωθεί
iii) οι επίσημοι πιστωτές δεν αποφασίσουν περαιτέρω μέτρα ελάφρυνσης του χρέους
iv) η δημοσιονομική πειθαρχία και η πρόοδος των μεταρρυθμίσεων αποδυναμωθούν σημαντικά και / ή
iv) οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης εξασθενήσουν

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS