Εθελοντική η μεταφορά εργαζομένων της Πειραιώς στην Intrum, ίσως φθάσουν στους 800.. και στο βάθος ο κίνδυνος απολύσεων

Εθελοντική η μεταφορά εργαζομένων της Πειραιώς στην Intrum, ίσως φθάσουν στους 800.. και στο βάθος ο κίνδυνος απολύσεων
Μια από τις επιλογές των τραπεζών, πέραν από τις εθελούσιες που όλο και φθίνουν θα είναι και οι απολύσεις.
Η διαδικασία μεταφοράς – εθελοντικά – εργαζομένων της Πειραιώς στην Intrum βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά λόγω των συνδικαλιστικών παρεμβάσεων και προφανώς της μη κατανόησης των κινήτρων… οι εργαζόμενοι της Πειραιώς αντιμετωπίζουν την διαδικασία με προβληματισμό.
Αρχές Οκτωβρίου 2019 θα πρέπει να μεταφερθούν έως 1300 εργαζόμενοι από την Πειραιώς στην Intrum με τις ίδιες συμβάσεις, αποδοχές και άλλα κίνητρα που είχαν ως εργαζόμενοι στην Πειραιώς.
Συν τοις άλλοις χορηγείται και bonus 9 μισθοί στους 1300 εργαζομένους.
Βέβαια παρά τα κίνητρα και την δέσμευση ότι η Intrum θα διατηρήσει τους εργαζομένους έως 10 χρόνια η συμμετοχή είναι ακόμη μέτρια.
Συνολικά έχουν προσφερθεί να συμμετάσχουν 750 άτομα έναντι στόχου 1300 ατόμων και με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 800-900 άτομα που τελικώς θα συμμετάσχουν εθελοντικά.
Το βασικό ζήτημα είναι ότι η Intrum με την νέα εταιρία διαχείρισης στην οποία θα συμμετέχει με 80% και 20% η Πειραιώς θέλει στελέχωση.
Έτσι λοιπόν είτε πάρει από την Πειραιώς 700 ή 800 εργαζομένους θα αναζητήσει τους υπόλοιπους από την αγορά.
Όμως η Intrum προφανώς και θέλει τους εργαζομένους της RBU του σκέλους της Πειραιώς που έχουν ενσωματωθεί όλα τα προβληματικά ανοίγματα καθώς διαθέτουν εμπειρία στην διαχείριση και… είναι έτοιμο – εκπαιδευμένο προσωπικό.
Το τραπεζικό σύστημα με μαθηματική ακρίβεια θα συρρικνωθεί περαιτέρω, υπολογίζεται ότι τα επόμενα 3-4 χρόνια οι εργαζόμενοι θα μειωθούν κατά 10-15 χιλιάδες.
Μια από τις επιλογές των τραπεζών, πέραν από τις εθελούσιες που όλο και φθίνουν θα είναι και οι απολύσεις.
Οι απολύσεις έως τώρα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ως μηχανισμός μείωσης του κόστους αλλά τα επόμενα χρόνια θα το βιώσουμε – δυστυχώς – ως φαινόμενο στην Ελλάδα.
Οι εργαζόμενοι των τραπεζών θα πρέπει να αντιμετωπίζουν διάφορες προτάσεις με μεγάλη ψυχραιμία και όχι με προκατειλημμένες αντιλήψεις.
Σε κάθε περίπτωση οι ελληνικές τράπεζες έχουν σχέδια μείωσης προσωπικού.
Η πρόταση της Πειραιώς προς τους εργαζομένους της για την εθελοντική μεταφορά 1300 εργαζομένων όπως έχουμε αναφέρει εάν δεν στηριζόταν σε σαφή κίνητρα θα έπρεπε να απορριφθεί.
Όμως όταν
1)Διασφαλίζονται οι 1300 θέσεις εργασίας για 10 χρόνια στην Intrum.
Στον ιδιωτικό τομέα χωρίς καμία αμφιβολία δεν υπάρχει καμία δυνατότητα διασφάλισης της εργασίας.
Η Πειραιώς διασφαλίζει την εργασία 1300 εργαζομένων για 10 χρόνια.
2)Δίνει bonus στους 1300 εργαζομένους 9 μισθούς που δεν αποτελεί αμελητέα κίνηση
3)Η Intrum που θα πάρει τους εργαζομένους της Πειραιώς υποχρεούται να τους προσλάβει με τα ίδια χρόνια προϋπηρεσίας, αποδοχών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
4)Ότι εκκρεμότητες υπάρχουν π.χ. σε στεγαστικά δάνεια ή κάρτες δεν αλλάζουν, διατηρούνται οι συμβάσεις χωρίς καμία αλλαγή.
Τα κίνητρα που δίνει η Πειραιώς στους εργαζομένους της να μετακινηθούν στην Intrum είναι ισχυρά.
Π.χ. μόνο το bonus των 9 μισθών αποτιμάται σε 25 με 26 εκατ ευρώ.
Κάθε εργαζόμενους μετακινούμενος από την Πειραιώς στην Intrum διασφαλίζει ότι θα παραμείνει στην θέση αυτή για 10 χρόνια.
Εάν η Intrum δεν τηρήσει τις συμφωνίες τότε χωρίς καμία αμφιβολία το κράτος πρέπει να παρέμβει και να επιβάλλει αυστηρές ποινές στον παραβάτη…
Μάλιστα θα πρέπει το υπουργείο Εργασίας ήδη να καλέσει την Intrum να υπογράψει ένα πλαίσιο αρχών που θα την δεσμεύει έναντι του κράτους και των ελληνικών νόμων

Υποσημείωση

Οι εργαζόμενοι στην Πειραιώς και οι συνδικαλιστές αντιμετωπίζουν τις μετακινήσεις με μεγάλη καχυποψία.
Όμως φαίνεται ότι η διοίκηση της Πειραιώς θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της...και το πλαίσιο κινήτρων που προτείνει είναι αρκετά αξιόλογο. 

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS