Βαράγκης: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Βαράγκης: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Τη συγκρότηση του νέου της Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ανακοίνωσε η Βαράγκης
Τη συγκρότηση του νέου της Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ανακοίνωσε σήμερα (31/7/2019) η Βαράγκης.
Ειδικότερα, η εταιρία Βαράγκης Α.Β.Ε.Π.Ε (η "Εταιρία"), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το διοικητικό συμβούλιο που εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.07.2019 συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια μέρα και καθόρισε τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη του, ως εξής:
1. κ. Δημήτριος Βαράγκης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
2. κ. Ιωάννης Ψυντρίδης, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
3. κα. Χριστίνα Ιωάννα Σωσσίδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
4. κ. Θεμιστοκλής Βαράγκης, μη εκτελεστικό μέλος.
Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, δύναται ωστόσο κατ’ εξαίρεση να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της Εταιρίας.
Σημειώνεται ότι οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρίας και υπογραφής χορηγούνται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δημήτριο Βαράγκη, όπως ειδικότερα ορίζονται στο σχετικό πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS