Σε 25 οι περιπτώσεις «πλουσιοπάροχης» σύνταξης που βγάζουν «μάτι»

Σε 25 οι περιπτώσεις «πλουσιοπάροχης» σύνταξης που βγάζουν «μάτι»
Τα συγκεκριμένα ποσά αφορούν την απονομή σύνταξης από δυο κύριας ασφάλισης
Στις 25 ανέρχονται περίπου οι περιπτώσεις υπό συνταξιοδότηση που βγάζουν «μάτι» και αφορούν 3-4 συμβολαιογράφους, δικκηγόρους ΔΕΚΟ, καθώς και μεγαλοστελέχη τραπεζών με προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 40 ετών και μέσες μηνιαίες μισθολογικές απολαβές άνω των 8.000 ευρώ, τα δέκα τελευταία χρόνια.
Τα συγκεκριμένα ποσά αφορούν την απονομή σύνταξης από δυο κύριας ασφάλισης, όπως το Ταμείο Νομικών και Δημοσίου, ή το τεως ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ, για τα οποία κυρίως η έκδοση σύνταξης υπερβαίνει τα 3,5 χρόνια, για τα οποία επίσης υπολογίζονται αναδρομικά.
Πάντως η αποκάλυψη Βρούτση προκάλεσε αίσθηση, αν και στελέχη των ασφαλιστικών Ταμείων θεωρούν οτι η έκδοσή τους θα ενέπιπτε στο γενικό πλαφόν που προβλέφθηκε μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, σύμφωνα με τον οποίο καμία κύρια σύνταξη δεν θα υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ.
Και αυτό γιατί προβλέπει οτι μέχρι 31.12.2018 αναστέλλεται η καταβολή κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των προσώπων που είχαν ήδη καταστεί συνταξιούχοι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το μέρος που υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. Για την εφαρμογή του ανώτατου αυτού ορίου, λαμβάνονται υπόψη το καταβαλλόμενο ποσό συνυπολογιζόμενης της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ και της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α' 115), όπως ισχύει, και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152), όπως ισχύει.
Κατά την ίδια περίοδο, το άθροισμα του καθαρού ποσού των συντάξεων των παραπάνω προσώπων, που δικαιούται κάθε συνταξιούχος από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, Ν. Π.Δ.Δ. ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
Στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης που αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα και επιδόματα αναπηρίας.
Από 1.1.2019 καταβάλλεται το τυχόν υπερβάλλον ποσό που προκύπτει σε σχέση με ανώτατο όριο και το νέο ύψος των συντάξεων όπως θα προκύψει, σύμφωνα με την κατά το άρθρο 14 αναπροσαρμογή τους.
Ενδεικτικό αυτού είναι το γεγονός ότι ακόμη και σε ασφάλιση 42 ετών με αποδοχές 3.000 ευρώ μηνιαίως το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης φτάνει – μετά βίας – τα 1.400 ευρώ και από κοινού με την εθνική σύνταξη τα 1.784 ευρώ.
Πάντως ο υπουργός Εργασίας έδωσε ρητή εντολή στη γενική διευθύντρια Κοινωνικής Ασφάλισης του υπουργείου του, η οποία με κατεπείγον email της προς τον διοικητή του ΕΦΚΑ Λάμπρο Σέμπο, ζήτησε να σταματήσει η απονομή συντάξεων του φορέα, ενώ ο κ. Βρούτσης αναζητά –έχει ήδη τρείς περιπτώσεις που έλαβαν συντάξεις- αν είναι και άλλες περιπτώσεις, επειδή ο «νόμος Κατρούγκαλου» (4387/2016) δεν ορίζει πλέον κανένα ανώτατο πλαφόν στο ύψος της χορηγούμενης σύνταξης, όπως προέβλεπαν οι προγενέστεροι συνταξιοδοτικοί νόμοι.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS