Creta Farms: Πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γ.Σ. της 7ης Ιουνίου 2019

Creta Farms: Πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γ.Σ. της 7ης Ιουνίου 2019
Πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γ.Σ. της 7ης Ιουνίου 2019, ανακοίνωσε η Creta Farms
Πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γ.Σ. της 7ης Ιουνίου 2019, ανακοίνωσε σήμερα (23/5/2019) η Creta Farms.
Ειδικότερα, σε συνέχεια της από 17-05-2019 δημοσιευθείσας πρόσκλησης των Μετόχων της εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί δυνάμει της από 06-05-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις 7/06/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., στο οίκημα των γραφείων της έδρας της Εταιρείας, στο 15ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (θέση Λατζιμάς), Δήμου Ρεθύμνης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, και κατόπιν αιτήσεων των μετόχων της Εταιρείας κ.κ. α) Κωνσταντίνου Δομαζάκη και β) Εμμανουήλ Δομαζάκι, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσέθεσε, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, τα παρακάτω πρόσθετα θέματα και δημοσιεύει, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν.4548/2018, αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με την προσθήκη των υπ’ αριθμ. 10,11,12, και 13, θεμάτων ως κατωτέρω. KATOΠIN TOYTOY, H ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:
1: Ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για πενταετή θητεία από την ημερομηνία εκλογής αυτού, συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού.
2: Ορισμός Ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3: Ανάκληση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και εκλογή κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017, μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.
4: Έγκριση συναφθείσας σύμβασης με την εταιρεία «NOVAPLOT ENTERPRISES LTD» για παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης σημάτων και ευρεσιτεχνιών.
5: Αξιολόγηση της αποδοτικότητας της συνεργασίας και των εν γένει δοσοληψιών της εταιρείας με την εταιρεία «NOVAPLOT ENTERPRISES LTD» κατά τη χρονική περίοδο 2015-2017. Λήψη αποφάσεων.
6: Εξουσιοδότηση για την υποβολή καταγγελίας προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την άσκηση αγωγής κατά ανταγωνιστριών εταιρειών για αθέμιτες ανταγωνιστικές πρακτικές.
7: Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των ακόλουθων έργων της εταιρείας: α) «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ κατά το έτος 2011» με κωδικό έργου 71001080 και β) «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ κατά τα έτη 2013-2014» με κωδικό έργου 71001280.
8: Ενημέρωση σχετικώς με τους προμηθευτές της εταιρείας εταιρείες «K. MEDIA ΙΚΕ», «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε», «METALO LTD», «FOOD PROCESSING ENGINEERING SYSTEMS LIMITED».
9: Συζήτηση επί της χρηματοδότησης ποσού 11.651.814,33 Ευρώ που υποστηρίζει ο μέτοχος της εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης, ότι παρέσχε προς την εταιρεία κατά τη χρονική περίοδο 2005- 2006.
Τα ακόλουθα δύο πρόσθετα θέματα σύμφωνα με την από 21-05-2019 αίτηση του μετόχου κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη:
10: Έγκριση εκλογής, κατά άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας και των νόμων 4548/2018 και α. 3 Ν. 3016/2002, του συμβούλου Πέτρου Μαραβελάκη του Ευαγγέλου, που εκλέχθηκε προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά την συνεδρίασή του, της 24/04/2019, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, στη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Αλέξανδρου Στρίμπερη, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του, στις 02/04/2019 – Αντικατάσταση Εκλεγέντος.
11: Παροχή πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας ιδίως αναφορικά με τα θέματα που περιέχονται στην ημερήσια διάταξη της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, αλλά και στα όσα ενσωματώνονται στο από 6/05/2019 αίτημα του Κωνσταντίνου Δομαζάκη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Τα ακόλουθα δύο πρόσθετα θέματα σύμφωνα με την από 22-05-2019 αίτηση του μετόχου κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι:
12: Ενημέρωση της Γ.Σ. για α) τις απαιτήσεις που προέβαλε ο κ. Κων/νος Δομαζάκης στις 2.4.2019, β) τα μέτρα που έλαβε το Δ.Σ. της Εταιρίας προς διερεύνηση του θέματος και, γενικώς, για την διασφάλιση της αξιοπιστίας της Εταιρίας στην αγορά, γ) τους λόγους που οδήγησαν σε εκπρόθεσμη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας , δ) την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρίας από την Αγορά Αξιών του Χ.Α. και ε) τα μέτρα που έλαβε και θα λάβει η Εταιρία προς άρση του καθεστώτος αναστολής διαπραγμάτευσης.
13: Τροποποίηση του Άρθρου 22 του Καταστατικού – Εναρμόνιση με το άρθρο 82 παρ 2 του Ν. 4548/2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS