Αποκάλυψη: Το σκάνδαλο διαρκείας στην Creta Farms - Πολλά τα ερωτηματικά για το μέλλον της εταιρίας

Αποκάλυψη: Το σκάνδαλο διαρκείας στην Creta Farms - Πολλά τα ερωτηματικά για το μέλλον της εταιρίας
Το φούσκωμα των μεγεθών, οι ευθύνες των ορκωτών, τα δάνεια και οι προκαταβολές σε τρίτους, το γαϊτανάκι των δανεικών και αγύριστων στην ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Οσμή σκανδάλου αναδύουν οι εξελίξεις στη Creta Farms με τις αρχές να έχουν εστιάσει στο επιχείρημα του ενός εκ των δύο βασικών μετόχων και διευθύνοντος συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη ότι χρηματοδότησε με 11,6 εκ ευρώ την εταιρία κατά την δειτία 2005-2006 αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι οι τεράστιες απομειώσεις που βούλιαξαν την κερδοφορία και την καθαρή θέση.
Απομειώσεις που εμφανίστηκαν το 2018 που άλλαξε ο ορκωτός ελεγκτής και οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχθηκαν από την KPMG.
Έτσι ο όμιλος εμφάνισε το 2018 αρνητική καθαρή θέση 4,7 εκ ευρώ από θετική 8,7 εκ ευρώ και η μητρική θετική καθαρή θέση 6,6 εκ ευρώ από 42,5 εκ ευρώ.
Ουσιαστικά στη μητρική έγιναν απομειώσεις  και ζημίες από πώληση περιουσιακών στοιχείων της τάξεως των 36 εκ ευρώ οι οποίες δεν εμφανίζονταν σε προηγούμενες χρήσεις δείχνοντας έλλειψη κανονικότητας τόσο στον έλεγχο όσο και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.
Οι διαγραφές και οι ζημίες είχαν ως συνέπεια το αποτέλεσμα προ φόρων για τον Όμιλο να διαμορφωθεί σε ζημία 15,4 εκ ευρώ έναντι κερδών 67 χιλ. τη χρήση 2017 ενώ για την εταιρία οι ζημίες προ φόρων εκτινάχτηκαν σε 35,2 εκ ευρώ από κέρδη 2,1 εκ ευρώ πέρυσι.
Χαρακτηριστικό του πως επιμετρώνταν οι επενδύσεις αλλά και η ακίνητη περιουσία τα προηγούμενα έτη είναι το γεγονός ότι όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις με το ποσό των 8,3 εκ ευρώ είχε αποτιμηθεί η αξία κτιρίων και οικοπέδων της θυγατρικής ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ τα οποία πουλήθηκαν έναντι 3,838 εκ ευρώ ποσό με το οποίο αποπληρώθηκε ισόποσο δάνειο της Πειραιώς.
Βεβαίως δεν αναφέρεται σε ποιον μεταβιβάστηκαν τα συγκεκριμένα ακίνητα από τα οποία προέκυψε ζημία σε επίπεδο ομίλου περίπου 4,5 εκ ευρώ!!!
Η εταιρία δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις της καθώς και ρύθμιση έχει για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές αλλά εμφανίζεται να οφείλει στις 31/12/2018 αποδοχές προσωπικού ύψους 1 εκ ευρώ ενώ οι υποχρεώσεις για φόρους και τέλη ξεπερνούν τα 5 εκ ευρώ
Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι στον πίνακα ταμειακών ορών ο όμιλος εμφανίζει να έχει δώσει ταμειακές προκαταβολές και δάνεια προς τρίτους οι οποίοι δεν αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις ύψους 3,46 εκ ευρώ.
Το γεγονός αυτό δημιουργεί το εύλογο ερώτημα πως ένας όμιλος που αντιμετωπίζει δυσχέρειες είναι σε θέση να δίνει τέτοια ποσά σε τρίτους.
Πέραν αυτού το 2018 γίνεται μνεία για πρώτη χρονιά σε απαίτηση από την εταιρία συμφερόντων της οικογένειας Δομαζάκη της ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ ύψους 8,7 εκ ευρώ.
Πρόκειται για μια εταιρία που με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό του 2017 είχε αρνητική καθαρή θέση ύψους 8,5 εκ ευρώ έχοντας συσσωρεύσει ζημίες 12,8 εκ ευρώ.
Η εταιρία το 2017 είχε έσοδα 2,07 εκ ευρώ από 608 χιλιάδες την προηγούμενη χρονιά και κέρδη μετα φόρων 625 χιλιάδες από ζημίες 645 χιλιάδες ευρώ. Η εν λόγω εταιρία πάντως για διάστημα πέραν της δεκαετίας παρουσιάζει αρνητική καθαρή θέση και διακυμάνσεις στα έσοδα που προκαλούν ίλιγγο.
Το 2010 είχε υποχρεώσεις προς την Creta farms 4,5 εκ ευρώ ενώ την ίδια χρονιά ακυρώθηκε απόφαση για απόσχιση του τμήματος εστίασης και απορρόφηση από την Creta Farms.
To 2011 οι υποχρεώσεις προ τη συνδεδεμένη Creta ανεβαίνουν στα 6,3 εκ ευρώ ενώ ο τζίρος της χρήσης είναι μόλις 60 χιλιάδες ευρώ. αυτό δείχνει ότι υπήρχε χρηματοδότηση από μια εισηγμένη εταιρία προς μια μη εισηγμένη εταιρία των βασικών μετόχων η οποία εκείνη τη χρονιά δεν είχε αντικείμενο αλλά και δεν υπήρχε καμία εγγύηση.  
Το 2012 οι υποχρεώσεις διαμορφώνονται στα 6,8 εκ ευρώ με τζίρο 400 χιλιάδες ενώ το 2013 εκτινάσσονται στα 9,17 εκ ευρώ και έκτοτε έως και σήμερα οι μεταβολές είναι πολύ μικρές.
Εν τω μεταξύ σε ότι αφορά στην επιστολή του κ. Κ. Δομαζάκη που έχει σταλεί από τις αρχές Απρίλιου πληροφορίες αναφέρουν ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ήταν ενήμερη και ότι ο ορκωτός είχε ζητήσει παράταση για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων.
Ωστόσο δεν ενημερώθηκε το επενδυτικό κοινό έως και χθες που αποφασίστηκε η αναστολή διαπραγμάτευσης της εταιρίας με το επιχείρημα ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συμβαίνει με τη χρηματοδότηση που ισχυρίζεται ότι παρείχε ο βασικός μέτοχος τη διετία 2005-2006 και αν αυτή επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις παρ ότι στις οικονομικές καταστάσεις .

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS