Η Βρετανία ετοιμάζεται για 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2025

Η Βρετανία ετοιμάζεται για 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2025
Βρετανία: Ο εθνικός φορέας δικτύου ετοιμάζεται για 100% ΑΠΕ μέχρι το 2025
Ο εθνικός φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να προσαρμόσει τα συστήματά του ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με 100% ανανεώσιμη ενέργεια έως το 2025 -από 33% το πρώτο τρίμηνο 2019.
Η επίσημη πολιτική της κυβέρνησης είναι η σταδιακή κατάργηση του άνθρακα μέχρι το 2025 και ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου οφείλει να αναπτύξει ένα σύστημα στο οποίο δεν χρειάζεται υποστήριξη από τον άνθρακα ή το φυσικό αέριο.
«Η Μεγάλη Βρετανία πρέπει να ανεξαρτητοποιήσει το ενεργειακό της σύστημα από τον άνθρακα για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της συνεχώς αυξανόμενης απειλής της κλιματικής αλλαγής», αναφέρει η ανακοίνωση πολιτικής που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα.
«Ένα βασικό στοιχείο αυτού είναι η μετάβαση σε χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ακόμη και μηδενικές, για το σύστημα και δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
Κατά την τελευταία δεκαετία, το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας έχει μειώσει το ποσοστό του άνθρακα και η Μεγάλη Βρετανία αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στο θέμα αυτό.
Ωστόσο, υπάρχει τώρα η ανάγκη να κάνουμε ένα βήμα αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε και λειτουργούμε το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να επιτρέψουμε τα υψηλότερα επίπεδα ανανεώσιμης και βιώσιμης ενέργειας ομαλώς στο εθνικό μας ενεργειακό μείγμα».
Ο φορέας αναφέρει ότι σύντομα θα υπάρχουν περίοδοι μέσα στο έτος κατά το οποίο η συνολική ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια θα καλύπτεται μόνο μέσω της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυτές οι περίοδοι θα αυξάνονται καθώς ολοένα και περισσότερες ανανεώσιμες μονάδες θα συνδέονται.
Αυτό θα απαιτήσει να επιλυθούν κάποιες κρίσιμες τεχνικές προκλήσεις ώστε όλη αυτή η παραγωγή χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα να λειτουργήσει χωρίς περιορισμούς.
«Η φιλοδοξία μας είναι μέχρι το 2025 να έχουμε μετατρέψει τη λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου έτσι ώστε να μπορούμε να το λειτουργούμε με ασφάλεια και μηδενικό άνθρακα κάθε φορά που υπάρχει επαρκής παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, διαθέσιμη για να καλύψει το συνολικό εθνικό φορτίο», καταλήγει η ανακοίνωση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS