Κίνα: Στο 1,7% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Ιανουάριο 2019 - Μεγαλύτερη των εκτιμήσεων τη πτώση

Κίνα: Στο 1,7% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Ιανουάριο 2019 - Μεγαλύτερη των εκτιμήσεων τη πτώση
Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Κίνα θα παραμείνει αμετάβλητος στο 1,9%
Περαιτέρω υποχώρηση κατέγραψε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κίνα για τον Ιανουάριο του 2019, σύμφωνα με τα σημερινά (15/2) στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία αποδείχθηκαν κατώτερα των εκτιμήσεων.
Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε στο 1,7% σε ετήσια βάση, έναντι 1,9% τον Δεκέμβριο του 2018, την ίδια στιγμή που οι αναλυτές πρέβλεπαν ότι ο δείκτης θα παραμείνει αμετάβλητος.
Παράλληλα, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 1,8% στις αστικές περιοχές της Κίνας, την ίδια στιγμή που ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 1,7% στις αγροτικές περιοχές.
Σε ξεχωριστά στοιχεία που δημοσίευσε η Υπηρεσία, ο δείκτης τιμών παραγωγή υποχώρησε στο 0,1% γεγονός που αποτελεί τον ασθενέσθερο ρυθμό από τον Σεπτέμβριο του 2016.
Σημειώνεται ότι ο δείκτης τιμών παραγωγού για τον Δεκέμβριο του 2018 είχε διαμορφωθεί στο 0,9% ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν η πτώση να περιοριστεί στο 0,3%.
Οι τιμές τροφίμων που σχετίζονται με τον δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 1,9% σε ετήσια βάση, την ίδια στιγμή που οι τιμές η εδώδιμων προϊόντων διαμορφώθηκε στο 1,7%.
Αντίστοιχα, οι τιμές τροφίμων που σχετίζονται με τον ΔΤΠ αυξήθηκαν κατά 1,6% ενώ οι τιμές μη εδώδιμων προϊόντων διαμορφώθηκε στο 0,2%

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS