EBA: Οι τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια - Τι ισχύει

EBA: Οι τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια - Τι ισχύει
Οι τελικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ για τα NPLs 
Τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη γνωστοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των χρηματοοικονομικών ανοιγμάτων, δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority, EBA).
Η γνωστοποίηση θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες στην αγορά και στους ενδιαφερόμενους φορείς να έχουν καλύτερη εικόνα της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, των κύριων χαρακτηριστικών των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των υπερεθνικών ανοιγμάτων τους και, στην περίπτωση προβληματικών τραπεζών, την κατανομή των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων και την αξία των εξασφαλίσεων που υποστηρίζουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.
Οι κατευθυντήριες γραμμές καθόρισαν τις απαιτούμενες βελτιωμένες απαιτήσεις γνωστοποίησης και ενιαίες μορφές γνωστοποίησης που ισχύουν για τη δημοσιοποίηση από τα πιστωτικά ιδρύματα πληροφοριών σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, τα ειδικά χρεόγραφα και τα υπό εκποίηση περιουσιακά στοιχεία.
Η αρχή της αναλογικότητας εφαρμόζεται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και βασίζεται στη σημασία του πιστωτικού ιδρύματος και στο επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Ως εκ τούτου, οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν ένα σύνολο κοινών προτύπων που εφαρμόζονται σε όλες τις τράπεζες και ένα σύνολο πρόσθετων προτύπων που ισχύουν μόνο για σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα με αναλογία ακαθάριστων μη εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδο 5% ή μεγαλύτερο.
Στόχος των κατευθυντήριων γραμμών είναι να προωθήσουν τη διαφάνεια, να παράσχουν ουσιαστικές πληροφορίες στους συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των πιστωτικών ιδρυμάτων και να αντιμετωπίσουν τυχόν ασυμμετρίες πληροφοριών με συνεπή και συγκρίσιμο τρόπο.
Επιπλέον, για τα πιστωτικά ιδρύματα με ακαθάριστο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων ίσο ή ανώτερο από 5%, οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση της κατανομής και των χαρακτηριστικών των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων των ιδρυμάτων, της ποιότητας και της αξίας των εξασφαλίσεων που τους στηρίζουν και της αποτελεσματικότητας της αποκατάστασης του ιδρύματος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS