Παιχνίδια εντυπώσεων στις ελληνικές τράπεζες - Η πρόταση του ΤΧΣ είναι πιο ρεαλιστική έναντι των λογιστικών τρικ της ΤτΕ για τα NPEs για 8 λόγους

Παιχνίδια εντυπώσεων στις ελληνικές τράπεζες - Η πρόταση του ΤΧΣ είναι πιο ρεαλιστική έναντι των λογιστικών τρικ της ΤτΕ για τα NPEs για 8 λόγους
Είναι προφανές ποιο είναι το σχέδιο του Στουρνάρα να ρίξει στο τραπέζι μια πρόταση τώρα να χρειαστούν 6-7 μήνες μέχρι να εφαρμοστεί και κατ΄ ουσία να βοηθήσει την ΝΔ που θα έρθει στην εξουσία μετά τις εκλογές.
Δύο προτάσεις έχουν υποβληθεί για την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων των τραπεζών, η πρώτη υποβλήθηκε από το ΤΧΣ τον βασικό μέτοχο των τραπεζών και η δεύτερη από την ΤτΕ την εποπτική αρχή.
Πρωτίστως θα πρέπει να εξηγήσουμε τι περιλαμβάνουμε οι δύο προτάσεις.

Η πρόταση του ΤΧΣ ή Ιταλικό μοντέλο

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ΤΧΣ είναι ο βασικός μέτοχος των τραπεζών.
Στην Εθνική κατέχει το 40,3% στην Πειραιώς το 26%, στην Alpha bank το 11% και στην Eurobank 2,34%.
Το ΤΧΣ πρότεινε για να μειωθούν αισθητά τα NPEs τα προβληματικά ανοίγματα των τραπεζών ύψους 86 δισεκ. ευρώ θα πρέπει να υιοθετηθεί το Ιταλικό μοντέλο με τιτλοποίηση 20 δισεκ. προβληματικών δανείων, θα εκδοθούν 6-7 δισεκ. ομόλογα senior bond τα οποία θα φέρουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
Η πρόταση αυτή ονομάζεται και Ιταλικό μοντέλο με APS καθώς εφαρμόστηκε στις ιταλικές τράπεζες.

Η πρόταση της ΤτΕ με DTC και άτυπη bad bank

Η πρόταση της ΤτΕ η οποία είναι μεταγενέστερη της πρότασης του ΤΧΣ είναι η εξής.
Δημιουργείται ένα SPV μια εταιρία ειδικού σκοπού όπου μεταφέρονται έως 7,5 δισεκ. DTC δηλαδή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση δηλαδή λογιστικά κεφάλαια των τραπεζών.
Ταυτόχρονα μεταφέρονται έως 40 δισεκ. προβληματικά δάνεια NPEs προφανώς τα καλύτερα NPEs με τις πιο καλές εξασφαλίσεις.
Στο SPV θα μεταφερθούν τα NPEs στο 47% της ονομαστικής αξίας σε μέσους όρους (ονομαστική αξία μείον προβλέψεις στο 53%).
Το SPV θα εκδώσει ομόλογα τα οποία θα πάρουν οι τράπεζες και διεθνείς επενδυτές.
Η πρόταση της ΤτΕ είναι μια άτυπη bad bank δηλαδή μια κακή τράπεζα.
Ποια πρόταση θα υπερισχύσει και γιατί η λύση της ΤτΕ είναι επικίνδυνη για τις ελληνικές τράπεζες;

Με βάση όλες τις ενδείξεις η πρόταση που τελικώς θα υιοθετηθεί θα είναι το ιταλικό μοντέλο επειδή έχει εφαρμοστεί.
Η πρόταση της ΤτΕ εμπεριέχει σοβαρά ρίσκα και κινδύνους και αποσταθεροποιεί τις τράπεζες.
Για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς το Ιταλικό μοντέλο έχει εφαρμοστεί και εγκριθεί ενώ η πρόταση της ΤτΕ έχει σοβαρότατες ατέλειες και θέτει σε κίνδυνο τις τράπεζες.
Η πρόταση της ΤτΕ ή πρόταση Στουρνάρα μεταφέρει λογιστικό κεφάλαιο σε ένα SPV από τράπεζες κεφαλαιακά ανεπαρκείς και ταυτόχρονα μεταφέρονται τα NPEs με τις περισσότερες εξασφαλίσεις.
Στις τράπεζες θα απομείνουν τα χειρότερα, τα χαμηλότερης στάθμης και ποιότητας προβληματικά δάνεια.

Γιατί είναι επικίνδυνη η πρόταση της ΤτΕ;

Ενώ το Ιταλικό μοντέλο έρχεται να συμπληρώσει την προσπάθεια των τραπεζών να μειώσουν τα NPEs και να επιτύχουν τους στόχους μείωσης των προβληματικών δανείων η πρόταση της ΤτΕ ανεβάζει το ρίσκο για τις τράπεζες σε άλλο επίπεδο.
1)Παρουσιάζει τις τράπεζες ως κεφαλαιακά ανεπαρκείς καθώς θα πρέπει να δαπανηθεί κεφάλαιο στο SPV για να μπορέσει να λειτουργήσει.
2)Θα αποκαλυφθεί ότι οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί δεν είναι οι απόλυτα ενδεδειγμένες, οπότε θα ανακύψει και θέμα νέων προβλέψεων
3)Πως το δημόσιο θα απεμπολήσει 5 ή 6 ή 7,5 δισεκ. αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση DTC όταν έχει το δικαίωμα να πάρει μετοχές τραπεζών όταν σε μια χρήση εμφανίζουν ζημίες;
Να σημειωθεί ότι οι ελληνικές τράπεζες σε σύνολο tangible book κεφαλαίων 25 δισεκ. έχουν 21,2 δισεκ. αναβαλλόμενο φόρο DTA και 15,8 δισεκ. αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση DTC.
Πιο απλά από τα 25 δισεκ. κεφάλαια των τραπεζών τα 15,8 δισεκ. είναι λογιστικά κεφάλαια.
4)Θα μεταφερθούν στον ειδικό όχημα SPV περίπου 40 δισεκ. προβληματικά δάνεια.
Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα μεταφερθούν τα «καλύτερα» προβληματικά δάνεια με τις περισσότερες εξασφαλίσεις;
Θα απομείνουν άλλα 45 δισεκ. προβληματικά δάνεια στις τράπεζες τα χειρότερης ποιότητας δηλαδή τα «σαπάκια».
Οι τράπεζες θα έχουν μεταφέρει έως 7,5 δισεκ. κεφαλαίων τους και ταυτόχρονα θα έχουν μεταφέρει στην bad bank τα προβληματικά δάνεια με τις καλύτερες εξασφαλίσεις, αφήνοντας στις τράπεζες τα υπολείμματα των NPEs…
Θα απομείνουν οι τράπεζες με λιγότερα κεφάλαια και με τα χειρότερης ποιότητας προβληματικά δάνεια από τα οποία δεν θα κερδίσουν τίποτε αντιθέτως ίσως χρειαστεί να διενεργήσουν νέες προβλέψεις.
5)Θα μεταφερθούν 40 δισεκ. προβληματικά δάνεια στο SPV ή bad bank σε ποια τιμή ονομαστική αξία μείον προβλέψεις ή coverage ratio.
Πιο απλά οι προβλέψεις αντιστοιχούν στο 53% των δανείων άρα θα μεταφερθούν στο 47% της ονομαστικής αξίας.
Το βασικό ερώτημα είναι το εξής.
Εδώ οι τράπεζες δίνουν μάχη για να πουλήσουν προβληματικά δάνεια στο 25% ή 29% εάν υπάρχουν εξασφαλίσεις ακίνητα.
Ποιος θα καλύψει την διαφορά μεταξύ 47% και 29%;
Προφανώς θα πρέπει να δαπανηθούν τα κεφάλαια από το DTC.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι τράπεζες χρειάζονται 5 ή 6 ή 7,5 δισεκ. νέο καθαρό πραγματικό κεφάλαιο;
6)Θα εκδοθούν από το SPV Bad bank ομόλογα τα οποία ποιος θα τα αγοράσει οι τράπεζες θα πρόκειται για ακραίο λογιστικό τρικ ή οι διεθνείς επενδυτές;
Ποιος διεθνής επενδυτής θα αγοράσει ομόλογα όπου φέρουν ως εγγύηση NPEs στο 47% της ονομαστικής αξίας;
Όχι επενδυτής δεν θα βρεθεί, ούτε ρακοσυλλέκτης δεν θα εμφανιστεί για να αγοράσει τα ομόλογα αυτά.
Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι δεν μπορούν να εκδοθούν ομόλογα όταν το 10ετές ελληνικό κρατικό ομόλογο κινείται μεταξύ 4,50% με 4,60%
Σε ένα τόσο αρνητικό περιβάλλον - και λόγω Ιταλίας - πως θα εκδοθούν ομόλογα χωρίς να έχουν πλήθος εξασφαλίσεων;
Όμως ακόμη και με εγγυήσεις από το δημόσιο τα επιτόκια των ομολόγων θα είναι ιδιαίτερα υψηλά.

7)Η πρόταση της ΤτΕ και του διοικητή της Γιάννη Στουρνάρα για να μπορέσει να έχει έστω και 1% επιτυχία θα πρέπει να υπάρξει πρόσθετη εξασφάλιση – εγγύηση θα πρέπει δηλαδή τα ομόλογα να φέρουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου δηλαδή state aid.
Δεν είναι σαφές εάν η πρόταση της ΤτΕ θεωρηθεί κρατική βοήθεια.
Λέγεται ότι δεν θα θεωρηθεί γιατί το DTC είναι ήδη νόμος του κράτους και έχει οριστεί πλαίσιο λειτουργίας.
Όταν όμως μεταφέρεται σε ένα SPV δηλαδή σε εταιρία ειδικού σκοπού μπορεί η DGCom η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ δεν είναι σαφές πως θα το αντιμετωπίσει.
8)Η λύση της Τράπεζας της Ελλάδος περνάει ένα λάθος μήνυμα στην αγορά.
Το μήνυμα είναι ότι εάν δεν υπάρχει συλλογική λύση δεν θα πιάσουν τους στόχους μείωσης των NPEs, ότι χρειάζονται 5 ή 6 ή 7,5 δισεκ. κεφάλαιο DTC για να χρηματοδοτήσουν – πριμοδοτήσουν τα ομόλογα που θα εκδώσει το SPV και γενικώς οι τράπεζες εμφανίζονται ανεπαρκείς κεφαλαιακά και ανεπαρκείς σε προβλέψεις.

Συμπέρασμα

Είναι προφανές ποιο είναι το σχέδιο του Στουρνάρα να ρίξει στο τραπέζι μια πρόταση τώρα να χρειαστούν 6-7 μήνες μέχρι να εφαρμοστεί και κατ΄ ουσία να βοηθήσει την ΝΔ που θα έρθει στην εξουσία μετά τις εκλογές.
Η πρόταση Στουρνάρα είναι επικίνδυνη, έωλη, διάτρητη για τις τράπεζες τις απογυμνώνει και περνάει στο μήνυμα στους επενδυτές ότι θα αποτύχουν εάν δεν πάνε σε συλλογική λύση.
Με τέτοιες προτάσεις μόνο ζημία μπορεί να κάνει στην κυβέρνηση της ΝΔ.

Από τις δύο προτάσεις το Ιταλικό μοντέλο φαίνεται πιο ρεαλιστικό με τις ατέλειες του αλλά σίγουρα πιο ρεαλιστική πρόταση σε σχέση με τα λογιστικά τρικ της ΤτΕ.
Και να σκεφθεί κανείς ότι η ΤτΕ είναι εποπτική αρχή που προτείνει λογιστικά τρικ για να επιλυθεί το πρόβλημα των NPEs…

Σοβαρή υποσημείωση

Το βασικό πρόβλημα στις τράπεζες είναι ότι οι προβλέψεις που έχουν διενεργήσει δεν είναι σαφές εάν αντικατοπτρίζουν την πραγματικόητα.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS