Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Moody's: Αναβαθμίζεται σε «Ba2» η Κύπρος, σε σταθερό μεταβάλλεται το outlook

tags :
Moody's: Αναβαθμίζεται σε «Ba2» η Κύπρος, σε σταθερό μεταβάλλεται το outlook
Η Moody's Investors Service αναβαθμίζει την Κύπρο
Κατά μία βαθμίδα αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου η Moody's Investors Service, σε «Ba2» από «Ba3», μεταβάλλοντας σε σταθερές –από θετικές– τις προοπτικές (outlook).
Ταυτόχρονα, αναβάθμισε σε «Ρ-1», από «Ρ-2», τη βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα.
Όπως αναφέρει ο αμερικανικός οίκος, η συνεχιζόμενη βελτίωση του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου, με την εν εξελίξει εκκαθάριση της Συνεργατικής Τράπεζας και την πώληση περιουσιακών στοιχείων, μείωσε σημαντικά τους συστημικούς κινδύνους που προέρχονται από τον τραπεζικό κλάδο.
Επί αυτού, η Moody's διατηρεί θετικές προοπτικές για τις κυπριακές τράπεζες, επικαλούμενη τη σημαντική οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου στηρίζει το τοπικό τραπεζικό σύστημα και το καταναλωτικό κοινό.
Η ταχεία οικονομική ανάπτυξη θα συνεχιστεί, υποστηρίζοντας την ικανότητα αποπληρωμής των δανειοληπτών, τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων και τα νέα δάνεια.
Ο αμερικανικός οίκος προβλέπει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 3,5% το 2018 και 2,8% το 2019, κυρίως λόγω του αυξανόμενου τουρισμού, της ανθεκτικής εγχώριας κατανάλωσης και της ανάκαμψης της αγοράς ακινήτων.
Οι συνθήκες της αγοράς εργασίας θα βελτιωθούν περαιτέρω, αλλά το υψηλό χρέος του ιδιωτικού τομέα θα περιορίσει τις ευκαιρίες ανάπτυξης για τις τράπεζες, οι οποίος, ωστόσο, θα συνεχίσουν να σημειώνουν πρόοδο όσον αφορά την αναδιάρθρωση προβληματικών δανείων και την πώληση περιουσιακών στοιχείων.
Η Moody's αναμένει ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις τρεις βασικές εγχώριες τράπεζες (Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα και Κυπριακή Συνεταιριστική Τράπεζα, αντιπροσωπεύουν περίπου το 64% του συστήματος) να μειωθούν στο 35%-38% επί του συνολικού χαρτοφυλακίου, μέχρι το τέλος του 2018.
Παράλληλα, αναμένει τα κεφαλαιακά αποθέματα των τραπεζών να αυξηθούν με μέτριο.
Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τις προβλέψεις -συν το κεφάλαιο- διαμορφώνεται στο περίπου 120%, μίας από τις χειρότερες επιδόσεις παγκοσμίως.
Οι κυπριακές τράπεζες αναμένεται να παρουσιάσουν μέτρια κέρδη το 2018, συνολικά μεταξύ 50 και 100 εκατ. ευρώ, μετά από αναμενόμενη ζημία ύψους 600 εκατ. έως 700 εκατ. ευρώ, το 2017.
Νωρίτερα μέσα στον Μάρτιο, ο οίκος προειδοποιούσε πως η χαλάρωση των κριτηρίων δανεισμού των νοικοκυριών από τις κυπριακές τράπεζες, αυξάνει τον κίνδυνο του ενεργητικού, υπογραμμίζοντας πως, δεδομένου του υψηλού χρέους των νοικοκυριών, η χαλάρωση, συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων περιθωρίων, μειωμένων απαιτήσεων εξασφάλισης και μεγαλύτερης διάρκειας λήξης των προθεσμιών, εκθέτει τις τράπεζες στον κίνδυνο αύξησης των προβλέψεων για ζημιές από δάνεια.
Ο κίνδυνος αυξάνεται με την προτεινόμενη έγκριση της προσθήκης στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που απαιτούν τα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις να καλύπτονται πλήρως εντός δύο ετών και τα δάνεια που με εξασφάλιση το αργότερο μέχρι επτά έτη, επισημαίνεται.
Με βάση την έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων της Κεντρικής Τράπεζας που δημοσιοποιήθηκε μέσα στον Φεβρουάριο 2018, το τέταρτο τρίμηνο του 2017 οι κυπριακές τράπεζες χαλάρωσαν τα κριτήρια δανεισμού των νοικοκυριών, ενώ περαιτέρω χαλάρωση των κριτηρίων αναμένεται για το πρώτο τρίμηνο του 2018.
Παρά το γεγονός ότι ο δείκτης χρέους των νοικοκυριών προς το ΑΕΠ, μειώνεται αντανακλώντας τις αποπληρωμές αλλά και την ανάπτυξη της οικονομίας, στο 105% τον Δεκέμβριο του 2017 , ο δείκτης είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επιπλέον, τα κυπριακά νοικοκυριά έχουν έναν από τους ψηλότερους δείκτες ακαθάριστου χρέους προς εισόδημα στην ΕΕ με περίπου το 60% των νοικοκυριών που έχουν δάνειο, σύμφωνα με την έρευνα χρηματοδότησης και κατανάλωσης των νοικοκυριών που πραγματοποίησε η κεντρική τράπεζα και την ΕΚΤ.
Σύμφωνα με τη Moody’s, η μειωμένη ικανότητα των κυπριακών νοικοκυριών να αναλάβουν μεγαλύτερο χρέος είναι επίσης εμφανής στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs).
Αν και τα εταιρικά NPEs υποχώρησαν στο 50,9% των συνολικών δανείων τον Οκτώβριο του 2017, από 59,2% τον Μάιο του 2016, η βελτίωση για τα νοικοκυριά ήταν περιορισμένη.
Τα NPEs για τα νοικοκυριά ήταν 54,5% τέλος Οκτωβρίου 2017, από 56,9% τον Φεβρουάριο του 2016.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης