Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Οι φόροι κάλυψαν την υστέρηση των εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2018

Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Οι φόροι κάλυψαν την υστέρηση των εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2018
Πρωτογενές πλεόνασμα στα 711 εκατ. ευρώ στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2018
Στα 711 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενοποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης στο διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2018, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, η οποία δόθηκε σήμερα (7/6) στη δημοσιότητα.
Στην έκθεση αναφέρεται ότι ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζει βελτιωμένο ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα κατά 654 εκατ. σε ετήσια βάση.
Στην πλευρά των εσόδων εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένα τα φορολογικά έσοδα κατά 727 εκατ. ευρώ και τα έσοδα του ΠΔΕ κατά 350 εκατ. ευρώ.
Αυτό αντισταθμίζεται από τα μειωμένα έσοδα αποκρατικοποιήσεων που περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Μη Φορολογικά και Έκτακτα Έσοδα».
Για την ακρίβεια, πρόκειται για την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που διαμόρφωσαν τα έσοδα αποκρατικοποίησεων τετραμήνου 2017 στα 956 εκατ. ευρώ έναντι 35 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2018.
Παρότι σε ταμειακούς όρους τα μειωμένα έσοδα αποκρατικοποιήσεων έχουν σημαντική επίπτωση, σε δημοσιονομικούς όρους η επίπτωση είναι μικρότερη.
Τέλος, οι επιστροφές φόρων είναι αυξημένες κατά 40 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
 
Στην πλευρά των δαπανών παρατηρείται μείωση κατά 1.120 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (727 εκατ. ευρώ) αφορά δαπάνες για τόκους ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες κατά 361 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες ΠΔΕ κατά 32 εκατ. ευρώ.
Αναφορικά με τους υπόλοιπους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα Νομικά Πρόσωπα εμφανίζουν μειωμένα έσοδα κατά 680 εκατ. ευρώ και μειωμένες δαπάνες κατά 122 εκατ. ευρώ, καταλήγοντας σε ένα ταμειακό αποτέλεσμα επιδεινωμένο κατά 578 εκατ. σε ετήσια βάση.
Η μείωση των εσόδων των Νομικών Προσώπων οφείλεται κυρίως στις μειωμένες μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 778 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 334 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 115 εκατ. ευρώ με συνέπεια το πρωτογενές τους πλεόνασμα να αυξηθεί κατά 216 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Η αύξηση των εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλεται κυρίως στις αυξημένες μεταβιβάσεις από τον ΚΠ ύψους 295 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.
Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης καταγράφουν μειωμένα έσοδα κατά 115 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 420 εκατ. ευρώ, με συνέπεια την επιδείνωση του ταμειακού πρωτογενούς αποτελέσματός τους κατά 536 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Η μείωση των εσόδων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται κυρίως στις μειωμένες μεταβιβάσεις από τον ΚΠ ύψους 457 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές είναι αυξημένες κατά 272 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2017 (το τελευταίο δεν φαίνεται στη συνοπτική ταξινόμηση του πίνακα 1).
Τέλος, η αύξηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης ήταν χαμηλότερη από την αντίστοιχη του πρώτου τετραμήνου του 2017 (44 εκατ. έναντι 157 εκατ. ευρώ πέρυσι) με συνέπεια να έχουν ευνοϊκότερη επίπτωση στο αποτέλεσμα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS