Οι θεσμοί επιβάλλουν τη σήμανση των καυσίμων για την πάταξη του λαθρεμπορίου

Οι θεσμοί επιβάλλουν τη σήμανση των καυσίμων για την πάταξη του λαθρεμπορίου
Η έκθεση συμμόρφωσης ορίζει με σαφήνεια ότι οι Αρχές θα εκπονήσουν και θα επικαιροποιήσουν ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος σήμανσης καυσίμων
Μέτρα  κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων συμπεριλαμβάνει η έκθεση  συμμόρφωσης των Θεσμών, θέτοντας χρονικά περιθώρια  υλοποίησης του σχεδίου το οποίο όμως πρόκειται για σχέδιο στα χαρτιά τα οποία πάνε και έρχονται από τη μία στην άλλη κρατική υπηρεσία χωρίς να φθάνουν στο αποτέλεσμα.
Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες που έχουν αναλάβει τα σχέδιο υλοποίησης πάταξης του λαθρεμπορίου δίνουν «μάχη» για να  προχωρήσουν το σχέδιο σήμανσης των καυσίμων αλλά βρίσκουν εμπόδια από άλλους  κρατικούς υπαλλήλους οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους δίνουν τη … δική τους μάχη για την πάταξη του λαθρεμπορίου
Η έκθεση συμμόρφωσης ορίζει με σαφήνεια ότι οι Αρχές θα εκπονήσουν και θα επικαιροποιήσουν ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος σήμανσης καυσίμων.  
Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018 θα έχει γίνει η προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για το σύστημα σήμανσης καυσίμων.
Η επιλογή του πλειοδότη θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο του 2018 και η εφαρμογή του συστήματος θα αρχίσει το Μάρτιο του 2019.
Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το σχέδιο δράσης θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό τεχνικών θεμάτων που αφορούν τη σήμανση των υγρών καυσίμων.
Η δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για το σύστημα σήμανσης καυσίμων κατάλληλο για χρήση θα δημοσιευθεί μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2018.
Το σύστημα σήμανσης καυσίμων θα επιλεγεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2018 και αναμένεται εφαρμογή πλήρους κλίμακας τον Μάιο του 2019.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr

www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS