Intrakat: Εγκρίθηκε από την έκτακτη ΓΣ Το σχέδιο απορρόφησης της θυγατρικής Eurokat

Intrakat: Εγκρίθηκε από την έκτακτη ΓΣ Το σχέδιο απορρόφησης της θυγατρικής Eurokat
Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της Eurokat, ενέκρινε στις 30 Νοεμβρίου η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Intrakat.
Eιδικότερα, στη Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους επτά (7) μέτοχοι εκπροσωπούντες 25.638.119 συνολικά μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 30.477.156 μετοχών, ήτοι ποσοστό 84,122% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως ακολούθως:
1. "Έγκριση του από 8-11-2017 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής Εταιρείας με την επωνυμία "EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "EUROKAT" μετά από ακρόαση:
α) του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης εταιρείας
β) της έκθεσης του Ορκωτού-Ελεγκτή –Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης εταιρείας."
Υπεβλήθη και ενεκρίθη το από 8-11-2017 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής Εταιρείας με την επωνυμία "EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "EUROKAT" μετά από ακρόαση:
α) του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης εταιρείας
β) της έκθεσης του Ορκωτού-Ελεγκτή –Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.638.119
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 84,122%
Έγκυρα: 25.638.119
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 25.638.119 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%).
2. "Έγκριση της συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής Εταιρείας με την επωνυμία "EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "EUROKAT" σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1 – 5 του Ν. 2166/1993."
Εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας, με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής Εταιρείας με την επωνυμία "EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "EUROKAT", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1 – 5 του Ν. 2166/1993 και όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ως άνω από 8-11-2017 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.638.119
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 84,122%
Έγκυρα: 25.638.119
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 25.638.119 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%).
3. "Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης."
Ελήφθη απόφαση για την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Δημήτριο Χ. Κλώνη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Πέτρο Κ. Σουρέτη και τον Β’ Αντιπρόεδρο ΔΣ της Εταιρείας, κ. Δημήτριο Σ. Θεοδωρίδη, όπως ενεργούντες ο καθένας χωριστά προβούν από κοινού με τον εκπρόσωπο της απορροφούμενης εταιρείας "EUROKAT" στην υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου και γενικά να προβούν σε κάθε άλλη πράξη που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της εν λόγω συγχώνευσης.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.638.119
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 84,122%
Έγκυρα: 25.638.119
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 25.638.119 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%).
4. "Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω συγχώνευση."
Εγκρίθηκαν όλες οι μέχρι σήμερα αποφάσεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας που έχουν γίνει για τη συγχώνευση της Εταιρείας μας με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής Εταιρείας με την επωνυμία "EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "EUROKAT" σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1 – 5 του Ν. 2166/1993
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.638.119
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 84,122%
Έγκυρα: 25.638.119
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 25.638.119 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%).
5. "Διάφορες Ανακοινώσεις."
Ουδεμία ανακοίνωση διατυπώθηκε


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS