Σε πόσο χρόνο οι ελληνικές τράπεζες θα φθάσουν στον μέσο όρο της ΕΕ σε NPEs και αναβαλλόμενη φορολογία; …..12 χρόνια

Σε πόσο χρόνο οι ελληνικές τράπεζες θα φθάσουν στον μέσο όρο της ΕΕ σε NPEs και αναβαλλόμενη φορολογία; …..12 χρόνια
Άρα για να μπορέσει το ελληνικό banking να βρεθεί ακριβώς στον μέσο ευρωπαϊκό όρο θα χρειαστεί περίπου 12 χρόνια.
Στην Ευρώπη τα NPLs και NPEs τα προβληματικά δάνεια και προβληματικά ανοίγματα αντιστοιχούν στο 5,4% του συνόλου των δανείων.
Στην Ευρώπη η αναβαλλόμενη φορολογία αντιστοιχεί στο 8% των κεφαλαίων, στην Ιταλία κατά μέσο όρο 22% και στην Ελλάδα το 60% των συνολικών κεφαλαίων.
Εάν σήμερα αποφασιζόταν σε όλη την Ευρώπη να επιλυθεί δια μαγείας το τεράστιο πρόβλημα των NPLs και NPEs δηλαδή των προβληματικών δανείων και ανοιγμάτων τότε για 1 τρισεκ. προβληματικά δάνεια θα χρειαζόντουσαν επιπλέον 350 δισεκ. κεφάλαια.
Μόνο στην Ελλάδα χρειάζονται 24 με 30 δισεκ. νέα κεφάλαια.
Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν μαζί με την Κύπρο την χειρότερη σχέση προβληματικών δανείων προς συνολικά δάνεια ενώ σε απόλυτα μεγέθη οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται στην 4η θέση πίσω από την Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία.
Όμως τα απόλυτα μεγέθη έχουν σημασία όχι τόσο στην Γαλλία π.χ. τα NPLs ανέρχονται σε 148 δισεκ. αλλά αντιστοιχούν στο 3,9% των συνολικών δανείων των γαλλικών τραπεζών.
Στην Ελλάδα π.χ. τα 1001-102 δισεκ. NPEs ή 110 δισεκ. μαζί με τις bad bank αντιστοιχούν στο 45% των συνολικών δανείων.
Στην Ευρώπη του 1 τρισεκ. προβληματικών δανείων ο μέσος όρος των NPLs βρίσκεται στο 5,4% του συνόλου των δανείων.
Για να μπορέσουν οι ελληνικές τράπεζες να φθάσουν στο 5% του μέσου όρου θα χρειαστούν 12 χρόνια.
Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των NPLs αποτελεσματικά οι συνδυαστικές λύσεις πωλήσεις, αναδιαρθρώσεις, διαγραφές και πλειστηριασμοί είναι μονόδρομος αλλά μόνο οι πωλήσεις κάνουν την διαφορά.
Π.χ. στην Ιταλία έχουν πουληθεί τα τελευταία 2 χρόνια 32 δισεκ. προβληματικά δάνεια με την Unicredit να πρωτοστατεί σε πωλήσεις μετά την μαζική πώληση 17,7 δισεκ. NPLs.
Το Fortress με 13,5 δισ NPLs, Pimco 5 δισ αποτελούν τους βασικότερους αγοραστές των ιταλικών προβληματικών δανείων.
Στην Ισπανία οι πωλήσεις NPLs παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα η Bain Capital και η Oaktree έχουν αγοράσει 3,3 δισεκ. ευρώ προβληματικά δάνεια.
Στην Γερμανία ο μεγαλύτερος αγοραστής NPLs είναι η HSH και στην Ολλανδία η Lone Star.
Στην Ιρλανδία οι μεγαλύτεροι αγοραστές προβληματικών δανείων είναι η Cerberus 6 δισεκ. η Oaktree με 5 δισεκ. και η colony Capital με 1,5 δισεκ.
Οι περιπτώσεις σε Ιταλία και Ιρλανδία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κυρίως γιατί δείχνουν την σαφή κατεύθυνση που πρέπει να πάρει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Στην Ιρλανδία π.χ. οι Ιρλανδικές τράπεζες εμφανίζουν 33 δισεκ. προβληματικά δάνεια ενώ η NAMA η εταιρία asset management ή bad bank είχε απορροφήσει 74 δισεκ. προβληματικά στεγαστικά δάνεια.
Οι Ιρλανδικές τράπεζες ουσιαστικά έχουν NPLs όσα και οι ελληνικές.
Όμως αυτό που παρατηρείται είναι ότι παρά τις πωλήσεις από τις Ιρλανδικές τράπεζες NPLs και με καλύτερο νομικό σύστημα διαχείρισης του προβλήματος…υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες στην περαιτέρω μείωση τους.

Αναβαλλόμενη φορολογία

Η αναβαλλόμενη φορολογία είναι ένας μηχανισμός όπου το κράτος πριμοδοτεί τις τράπεζες λόγω των μεγάλων έκτακτων ζημιών που εμφάνισαν και ειδικά στην Ελλάδα από το PSI+ στα κρατικά ομόλογα και τα προβληματικά δάνεια.
Ο αναβαλλόμενος φόρος ανέρχεται σε 19,8 δισεκ. και τα συνολικά κεφάλαια σε 33,5 δισεκ. ευρώ αντιστοιχεί ο αναβαλλόμενος φόρος DTA στο 60% των κεφαλαίων ή στο 7,5% του συνολικού ενεργητικού που είναι μακράν το μεγαλύτερο ποσοστό διεθνώς.
Τα κεφάλαια που στηρίζονται σε αναβαλλόμενη φορολογία είναι λογιστικά, δεν είναι υπαρκτά κεφάλαια.
Το κράτος και η τράπεζα έχουν συμφωνήσει ότι κάθε φορά που αυξάνονται τα κέρδη θα μειώνεται το DTA…
Το ερώτημα είναι για να φθάσει η Ελλάδα στον μέσο ευρωπαϊκό όρο το DTA να αντιστοιχεί στο 8% των κεφαλαίων και όχι στο 60% θα χρειαστούν επίσης 12 χρόνια.

Άρα για να μπορέσει το ελληνικό banking να βρεθεί ακριβώς στον μέσο ευρωπαϊκό όρο θα χρειαστεί περίπου 12 χρόνια.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS