Αξιολόγηση και εξωδικαστικός διακανονισμός στο επίκεντρο της συνάντησης Παπαδημητρίου - ΕΕΤ

Αξιολόγηση και εξωδικαστικός διακανονισμός στο επίκεντρο της συνάντησης Παπαδημητρίου - ΕΕΤ
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι ρυθμιστικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου αναφορικά με τον εξωδικαστικό διακανονισμό επιχειρηματικών απαιτήσεων
Η πορεία της β΄αξιολόγησης, ο εξωδικαστικός διακανονισμός καθώς και το μείζον ζήτημα της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το Προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, υπό τον Πρόεδρο κ. Νικόλαο Καραμούζη και οι επικεφαλής των βασικών Επιτροπών της ΕΕΤ συναντήθηκαν τη  Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, με τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου και συνεργάτες του, προκειμένου να τον ενημερώσουν για την πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και να ανταλλάξουν απόψεις σε μείζονος σημασίας ζητήματα της αρμοδιότητας του Υπουργείου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι ρυθμιστικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου αναφορικά με τον εξωδικαστικό διακανονισμό επιχειρηματικών απαιτήσεων, την προστασία του καταναλωτή και τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, οι στόχοι των τραπεζών για την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που κρίνεται σκόπιμο να αναληφθούν σχετικά, καθώς και ζητήματα σχετικά με την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και μείωσης της χρήσης των μετρητών και των επιταγών για πληρωμές και εισπράξεις.
Διεξοδικότερα αναλύθηκαν τα ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, το σχεδιασμό του Υπουργείου για την επίτευξη πιστωτικής επέκτασης εντός του 2017 και η συνδρομή των πιστωτικών ιδρυμάτων στην επίτευξη των στόχων ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
Προς αυτήν την κατεύθυνση η ΕΕΤ εξέφρασε τις απόψεις και ανέπτυξε τις προτάσεις της.
Συμφωνήθηκε η περαιτέρω επεξεργασία των θεμάτων από κοινές Επιτροπές για την επεξεργασία των ζητημάτων που τέθηκαν.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS