Για «λογική» εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Βρετανίας πιέζουν οι υποστηρικτές του Brexit

Για «λογική» εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Βρετανίας πιέζουν οι υποστηρικτές του Brexit
«Πολλά κράτη - μέλη της Ε.Ε. εξάγουν σημαντικές ποσότητες αγαθών στο Ηνωμένο Βασίλειο»
Για μία «λογική συμφωνία» σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιέζουν οι υποστηρικτές του Brexit.
Οι Βρυξέλλες έχουν ξεκαθαρίσει προς τη βρετανική κυβέρνηση πως για να συνεχίσει το νησί να απολαμβάνει τα προνόμια που προσφέρει η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να αποδεχτεί τις τέσσερις «θεμελιώδεις ελευθερίας», μεταξύ των οποίων και η ελεύθερη διακίνηση εργατικού δυναμικού.
Μέσω επιστολής τους λοιπόν προς διάφορες επιχειρηματικές ομάδες από τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., οι επικεφαλής της καμπάνιας «Leave Means Leave», Richard Tice και John Longworth, καλούν για πίεση προς τις εγχώριες κυβερνήσεις προκειμένου να επέλθει μια βιώσιμη συμφωνία στις ερχόμενες διαπραγματεύσεις για το Brexit, αρχής γινομένης από την ενεργοποίηση του άρθρου 50 της Συνθήκης της Λισσαβόνας.
«Πολλά κράτη - μέλη της Ε.Ε. εξάγουν σημαντικές ποσότητες αγαθών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η ανέγερση εμποδίων στο εμπόριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει αρνητικές συνέπειες για την απασχόληση και την ευημερία σε μια σειρά από κράτη - μέλη της Ε.Ε., μερικά εκ των οποίων αντιμετωπίζουν ήδη μεγάλο πρόβλημα με την ανεργία», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS