Να επενδύσουν στην παραγωγή φαρμάκων της χώρας καλεί τις εταιρείες το υπουργείο Οικονομίας

Να επενδύσουν στην παραγωγή φαρμάκων της χώρας καλεί τις εταιρείες το υπουργείο Οικονομίας
Στην πρόσκληση της Υφυπουργού ανταποκρίθηκαν οι μεγαλύτεροι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ 
Κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη, απηύθυνε πρόσκληση στους εκπροσώπους του κλάδου να επενδύσουν στην παραγωγή φαρμάκων στη χώρα μας.
Στην πρόσκληση της Υφυπουργού, ανταποκρίθηκαν οι μεγαλύτεροι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ μεταξύ των οποίων ήταν οι: Abbvie, AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, BMS, GSK, Genesis Pharma, Menarini, MSD, Novartis, Pharmaserve Lilly, Pfizer, Sanofi, Specifar.
Σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας συζητήθηκαν εκτεταμένα τα προβλήματα και οι ευκαιρίες που παρουσιάζει ο κλάδος του φαρμάκου, ενώ διερευνήθηκαν οι δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων για την περαιτέρω ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και συσκευασίας φαρμάκων.
Η κα Τζάκρη τόνισε ότι τώρα είναι η ευκαιρία.
Για πρώτη φορά έχει υιοθετηθεί ένα πλήρες στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας.
Το Σχέδιο Δράσης που εκπονήθηκε αποτελεί το βασικό – ολοκληρωμένο πλαίσιο αναφοράς για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.
Στόχος του Σχεδίου, όπως ανέφερε η κα Τζάκρη, είναι η αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων και η ανάδειξη των προοπτικών που διανοίγονται για τον κλάδο μέσω μιας σειράς δράσεων που πρέπει να αναληφθούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του κλάδου, προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.
Η Υφυπουργός, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, σημείωσε πως προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, όχι με τη στενή έννοια της προστασίας της εγχώριας παραγωγής, αλλά και με τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης της υφιστάμενης δραστηριότητας εντός ενός νέου, φιλόξενου περιβάλλοντος για μελλοντικές επενδύσεις.
Κατά τη συνάντηση, η κα Τζάκρη παρέθεσε την εικόνα της φαρμακευτικής δαπάνης από το 1990 μέχρι σήμερα, υπογραμμίζοντας ότι δαπανήθηκαν για την αγορά φαρμάκων 85 δισ. ευρώ, ενώ σημείωσε πως το 80% των φαρμακευτικών πωλήσεων αντιστοιχεί σε εισαγόμενα σκευάσματα και ότι μικρό κομμάτι παραγωγής υποστηρίζεται από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου.
Αυτό είναι που πρέπει να αντιστραφεί
Στη συνέχεια, παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νέου αναπτυξιακού νόμου που τίθεται σε ισχύ στις 12 Οκτωβρίου, καθώς επίσης και τα επενδυτικά προγράμματα των υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Παιδείας και Υγείας.
Επίσης η κα Τζάκρη επισήμανε ότι αποτελεί χρυσή ευκαιρία για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις να ενταχθούν στα νέα προγράμματα και να επενδύσουν στις υπάρχουσες βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε συνεργασία με τις εγχώριες φαρμακευτικές επιχειρήσεις, ενώ τόνισε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα μας:
Το υψηλής αξίας ανθρώπινο δυναμικό, τις μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των εγχωρίων και των διεθνών επιχειρήσεων και την ύπαρξη και λειτουργία των υφισταμένων υποδομών μεταξύ των οποίων και τα 26 εργοστάσια ανά την επικράτεια.
Η κα Τζάκρη, αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα στρατηγικών συνεργειών πρότεινε τη συμμετοχή εκπροσώπων εταιριών μελών του ΣΦΕΕ στις Ομάδες Εργασίας, για την εξειδίκευση των προτεινόμενων δράσεων της μελέτης για την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας.
Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου και των εταιριών μελών που παραβρέθηκαν, σημείωσαν τη συνέργεια που αναδεικνύεται από τη στενή συνεργασία ελληνικών με διεθνών εταιριών στη χώρα μας, διαμορφώνοντας μία ενιαία και ισχυρή βιομηχανία.
Η εμπιστοσύνη των διεθνών εταιριών στην τοπική παραγωγή επιβεβαιώνεται και από το ότι το 29% του όγκου των φαρμάκων που διατίθενται σήμερα στα φαρμακεία είναι προϊόντα διεθνών εταιριών που έχουν την παραγωγή ή και τη συσκευασία τους στη χώρα μας, ποσοστό που αναγνωρίστηκε και από τις δύο πλευρές πως μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με τα κατάλληλα κίνητρα και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.
Παράλληλα, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα καίρια θέματα στο χώρο του φαρμάκου σε ότι αφορά την ραγδαία, και φέτος, αύξηση των αυτόματων επιστροφών (clawback), τις χαμηλές τιμές των φαρμάκων, αλλά και την καθυστέρηση των πληρωμών των συσσωρευμένων οφειλών του κράτους προς τις εταιρίες.
Σε αυτό το πλαίσιο οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ αναφέρθηκαν στις πρακτικές και άμεσες λύσεις που έχουν προτείνει για την επίλυση και εξομάλυνση των συγκεκριμένων ζητημάτων, η αντιμετώπιση των οποίων θα συμβάλει ταυτόχρονα και στη δημιουργία γόνιμου εδάφους για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS