Θετική έκπληξη - Το βασικό σενάριο στα 4,4 δισ. – Οι ελάχιστες ΑΜΚ των τραπεζών 2 με 2,4 δισ – Η Alpha bank μόλις 250 εκ

Θετική έκπληξη - Το βασικό σενάριο στα 4,4 δισ. – Οι ελάχιστες ΑΜΚ των τραπεζών 2 με 2,4 δισ – Η Alpha bank μόλις 250 εκ
Τα stress tests διαιρούνται στο βασικό σενάριο που ανέρχεται σε 4,4 δισεκ. και στο δυσμενές που διαμορφώνεται στα 9,4 δισεκ. ευρώ ή συνολικά 13,8 δισ
Θετική έκπληξη θα περιέχουν τα stress tests σύμφωνα με έγκυρες πηγές.
Σε σύνολο κεφαλαιακών αναγκών στα stress tests 13,8 με 14 δισεκ. το βασικό σενάριο προ των προσφορών ομολογιακών θα είναι 4,4 δισεκ. ευρώ που σημαίνει ότι οι ελάχιστες αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών θα είναι το πολύ 2 με 2,4 δισεκ.
Τα stress tests κατά τράπεζα θα περιέχουν τα εξής νούμερα και περιλαμβάνουν βασικό σενάριο και AQR και δυσμενές σενάριο.
Πειραιώς 4,8 δισεκ.
Εθνική 4,4 ή 4,5 δισεκ.
Alpha bank 2,5 δισεκ.
Eurobank 2,1 δισεκ.
Τα stress tests διαιρούνται στο βασικό σενάριο που ανέρχεται σε 4,4 δισεκ. και στο δυσμενές που διαμορφώνεται στα 9,4 δισεκ. ευρώ.
Τα 9,4 δισεκ. του δυσμενούς σεναρίου με βάση πρόσφατες παραδοχές θα μπορούσε να κατανεμηθεί ως εξής και να καλυφθεί από το ΤΧΣ.
Cocos μετατρέψιμα ομόλογα 7 δισεκ. με επιτόκιο 8%
Κοινές μετοχές μέσω των ΑΜΚ 2,4 δισεκ. ευρώ
Τα 4,4 δισεκ. βασικό σενάριο είναι θετική έκπληξη καθώς αν συμπεριληφθούν και τα 2 δισεκ. των προσφορών ανταλλαγής στα ομολογιακά απομένουν για ελάχιστες ΑΜΚ μόλις 2- 2,4 δισεκ.
Με βάση λοιπόν ενδείξεις οι ελάχιστες ΑΜΚ που θα πρέπει να υλοποιήσουν οι τράπεζες είναι

Alpha bank 250 εκατ

Eurobank 400-350 εκατ

Εθνική κάτω από 500 εκατ

Πειραιώς κάτω από 1,5 με 1,6 δισεκ.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί θετική έκπληξη και διασφαλίζει 100% την επιτυχία της ανακεφαλαιοποίησης στο σκέλος της κάλυψης του βασικού σεναρίου από ιδιώτες επενδυτές.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS