Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Flexopack: Mέρισμα 0,15 ευρώ ανά μετοχή, στις 2 Ιουλίου 2024 η αποκοπή

Flexopack: Mέρισμα 0,15 ευρώ ανά μετοχή, στις 2 Ιουλίου 2024 η αποκοπή
Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024

Οι μέτοχοι της Flexopack ενέκριναν στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, αφενός μεν τη δημιουργία του τακτικού και των ειδικών αποθεματικών της Εταιρείας, αφετέρου δε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 1.765.916,10 Ευρώ (μικτό ποσό), από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.203), ήτοι ποσού 0,15 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,1425 Ευρώ ανά μετοχή.
Σημειώνεται ότι οι 96.450 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία, εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσει το κατά τα άνω μέρισμα των λοιπών μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018.
Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 (record date).
Hμερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2023 (cut off date) ορίσθηκε η Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024,
σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης