Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Mevaco: Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου

tags :
Mevaco: Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Η «MEVACO ΑΕ» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.1 και 4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεως αυτού με την υπ' αριθμ. 201/15.04.2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής των Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. , σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, τα ακόλουθα και ειδικότερα:

Α) Oτι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτής της 20ης Ιουνίου 2024, ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου ενδεκαμελούς (11μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου (η σύνθεση του οποίου είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις επιταγές, κριτήρια και ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης) με πενταετή θητεία σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης,

Β) Ότι, σε συνέχεια της εκλογής νέου ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση αυτού της 20ης Ιουνίου 2024 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1) Δημήτριος Κωστόπουλος του Αλεξίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

2) Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

3) Σπυρίδων Δελένδας του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

4) Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

5) Ιωάννης Μπρούτζος του Εμμανουήλ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

6) Δημήτριος Αντωνίου του Νικολάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

7) Γεώργιος Γκιωνάκης του Βασιλείου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

8) Παναγιώτης Τρουμπούνης του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

9) Γεώργιος Βαγγέλας του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

10) Ιουλία Καρβούνη του Σεραφείμ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και

11) Μαρία Γρατσία του Νικολάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης