Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Trade Estates: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,08 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2023

Trade Estates: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,08 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2023
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
H TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14ης Ιουνίου 2024, αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος καθαρού ποσού οκτώ λεπτών του ευρώ (€0,08) ανά μετοχή, συνολικού ποσού € 9.642.301,68.
Σημειώνεται ότι βάσει των διατάξεων του αρ. 31 του ν. 2778/1999, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 53 του ν.4646/2019, για τα διανεμόμενα μερίσματα στους μετόχους της Εταιρείας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013 και η διανομή απαλλάσσεται του συντελεστή παρακράτησης φόρου για μερίσματα. Από την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2023 (ημερομηνία αποκοπής μερίσματος).
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την Πέμπτη 20 Ιούνιου 2024 (record date).
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024.
Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα, «ΕUROBANK A.E.» μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.
2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Τράπεζας Eurobank Α.Ε.

Τα μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας, ήτοι έως την 31.12.2029, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Δείτε στο παρακάτω αρχείο όλες τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης:
Trade_Estates_ΓΣ.pdf
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης