Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Autohellas: Εγκρίθηκε το πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών

Autohellas: Εγκρίθηκε το πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Η εταιρεία AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής «Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18ης Απριλίου 2024 αποφάσισε την έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, με τους ακόλουθους όρους:

1. Η εταιρεία δύναται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών εντός των επόμενων 24 μηνών, δηλαδή έως 18 Απριλίου 2026.

2. Ο ανώτατος αριθμός ιδίων μετοχών προς αγορά στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν θα υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι σήμερα 4.862.476 μετοχές, συνυπολογιζόμενων, σε σχέση με το ως άνω όριο, των ιδίων μετοχών που έχει ήδη αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο προηγούμενου προγράμματος αποκτήσεως ιδίων μετοχών.

3. Η μέγιστη τιμή αγοράς των ίδιων μετοχών στο πλαίσιο του προγράμματος ορίζεται στα 20,00 Ευρώ ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή αγοράς στο 1,00 Ευρώ ανά μετοχή.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ρυθμίσει περαιτέρω τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρω Προγράμματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του την 22η Μαΐου 2024, σε εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, αποφάσισε την έναρξη του προγράμματος ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, το οποίο θα διαρκέσει για το διάστημα από 24 Μαΐου 2024 έως 18 Απριλίου 2026.
Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω τους μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών “EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΉΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”.
Το τελικό ποσό που θα διατεθεί από την Εταιρεία και ο τελικός αριθμός των ιδίων μετοχών που θα αγορασθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, θα εξαρτηθεί από τις εκάστοτε συνθήκες της Εταιρείας και της αγοράς.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης