Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

BriQ Properties: Δωρεάν διάθεση μετοχών στην CEO και το προσωπικό της εταιρείας

BriQ Properties: Δωρεάν διάθεση μετοχών στην CEO και το προσωπικό της εταιρείας
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ότι την 23.04.2024 διατέθηκαν δωρεάν προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα. Άννα Αποστολίδου και το προσωπικό της Εταιρείας, 16.000 ίδιες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2018.
Η διάθεση των μετοχών πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της από 21.04.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για την έγκριση Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού αυτής σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό καθορίσει τους δικαιούχους του Προγράμματος και τους ειδικότερους όρους χορήγησης.
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε με την από 09.04.2024 απόφασή του την ανωτέρω διανομή.
Οι ως άνω μετοχές που διατέθηκαν δωρεάν ήταν συνολικής αξίας € 32.160 λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος € 2,01 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, ενώ η μέση τιμή κτήσης των μετοχών ανέρχεται σε € 1,766 ανά μετοχή. Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 400.129 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,12% του συνόλου των μετοχών της.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης