Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Alpha Trust: Εγκρίθηκαν η διανομή μερίσματος και η δωρεάν διάθεση μετοχών

tags :
Alpha Trust: Εγκρίθηκαν η διανομή μερίσματος και η δωρεάν διάθεση μετοχών
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
H εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 15η Μαΐου 2024, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου, μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν εν συνόλω 2.282.918 μετοχές και 2.282.918 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 74,29 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Διευκρινίζεται ότι, κατ’ εφαρμογή του α.50 παρ.1α του ν.4548/2018, οι ίδιες μετοχές της Εταιρείας δεν έχουν υπολογιστεί για το σχηματισμό της απαρτίας.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2023, όπως αυτές υποβλήθηκαν με τη μορφή ενιαίας έκθεσης.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2023 και προηγούμενων χρήσεων και διανομή μερίσματος. Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση κερδών χρήσης 2023 και συγκεκριμένα ποσού € 20.000 καθώς και προηγούμενων χρήσεων (χρήσης 2021) και συγκεκριμένα ποσού € 1.710.000, υπό τη μορφή διανομής μερίσματος μεικτού ποσού € 0,5629872036 ανά μετοχή. Το ποσό αυτό είναι προσαυξημένο κατά το ποσό που αναλογεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες ανέρχονται σε 41.250 και οι οποίες δεν δικαιούνται μερίσματος. Το ως άνω μεικτό ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται τελικά σε € 0,5348378434 ανά μετοχή. Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα η διανομή του μερίσματος να πραγματοποιηθεί ως εξής: 1 - Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίστηκε η 20η.05.2024.
- Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) ορίστηκε η 21η.05.2024.
- Ως ημερομηνία έναρξης της καταβολής του μερίσματος ορίστηκε η 27η.05.2024.
- Ως πληρώτρια τράπεζα του μερίσματος αποφασίστηκε να ορισθεί η Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της Εταιρείας με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οιονδήποτε των υπαλλήλων της Εταιρείας καθώς και ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος όπως, ενεργώντας χωριστά, πράξουν κάθε τι αναγκαίο ή πρόσφορο για την υλοποίηση της, κατά τα ως άνω, διανομής μερίσματος. 

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4548/2018.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνολική διαχείριση των μελών του Δ.Σ. που έλαβε χώρα κατά το οικονομικό έτος 2023, με φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και αποφασίστηκε ομόφωνα η απαλλαγή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του έτους 2023 της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON AE Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων» και συγκεκριμένα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, κ. Δημητρίου Μελά (Τακτικού Ελεγκτή) και κας Γερασιμοπούλου Αθανασίας (Αναπληρωματικής Ελέγκτριας), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018. Στην ψηφοφορία αυτή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 108 του ν. 4548/2018, μετείχαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως είχαν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Θέμα 4ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από έξι (6) μέλη και συγκεκριμένα τους κ.κ. Αίσωπο Χριστόδουλο, Λεβή Αγνή, Καραϊσκάκη Στέφανο, Ταμβακάκη Φαίδωνα – Θεόδωρο, Χατζηδάκη Αγγελική και Gibbs David, με τριετή θητεία, λήγουσα την 15η.05.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας του.
Oι κ.κ. δε Λεβή Αγνή και Καραϊσκάκης Στέφανος ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Επί του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου σημειώνεται ότι:
i) άπαντα τα μέλη πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ, ήτοι
α) διαθέτουν επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους καθώς και εμπειρία συναφή με τη δραστηριότητα της Εταιρείας,
β) διαθέτουν εχέγγυα ήθους, φήμης, ακεραιότητας, αξιοπιστίας και φερεγγυότητας,
γ) διαθέτουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους
δ) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο κανενός υποψηφίου ασυμβίβαστα ή συμβατικές δεσμεύσεις που συνδέονται με τη φύση της δραστηριότητας της Εταιρείας και θα μπορούσαν να επηρεάσουν την άσκηση των καθηκόντων τους ενώ παράλληλα όλα τα υποψήφια μέλη είναι πλήρως ενημερωμένα για την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων που εφαρμόζει η Εταιρεία και
ε) διαθέτουν ανεξαρτησία κρίσης.
ii) υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο, τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
iii) η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
iv) Έκαστο εκ των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, το Ενημερωτικό Σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα υποψήφια μέλη του, που περιλαμβάνει:
α) την αιτιολόγηση της πρότασης των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
β) το βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και γ) τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αναφορικά με τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη του 3 Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών κατέστησαν εγκαίρως διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://atrust.gr/ προς ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού εν γένει. 

Θέμα 5ο: Καθορισμός είδους της Επιτροπής ελέγχου και θητείας, αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 - Εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου – Καθορισμός της αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Αρχικά, αναφορικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας καθώς και τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε και αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1β’ του ν.4449/2017, τα ακόλουθα:
α) Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη επιτροπή της Εταιρείας και να αποτελείται από τρία μέλη και συγκεκριμένα ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό, και δύο (2) τρίτα πρόσωπα-μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον θα είναι ανεξάρτητο.
β) Η θητεία των μελών της Επιτροπής να συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Τα μέλη της Επιτροπής που θα εκλεγούν από την γενική συνέλευση να πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει.
δ) Κατόπιν της εκλογής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η Επιτροπή να συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.
Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε και αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή της κας Αγνής Λεβή, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και των κ.κ. Απόστολου Παπαδόπουλου και Μιχαήλ Πάππαρη, τρίτων προσώπων - μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς όλα τα ως άνω πρόσωπα έχουν επαρκή γνώση στους τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον το ένα, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, και εν προκειμένω ο κ. Απόστολος Παπαδόπουλος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1ζ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ενώ οι κ.κ. Αγνή Λεβή και Απόστολος Παπαδόπουλος, πληρούν και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, που θέτουν οι παρ. 1 και 2 του 4 άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι δεν κατέχουν σήμερα άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, όπως αυτή ορίζεται στην διάταξη του άρθρου 9 παρ.2 του ν.4706/2020. Η θητεία δε, με βάση το υπό β) στοιχείο ανωτέρω αποφασίστηκε ομόφωνα τριετής, ήτοι έως την 15η.05.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της. Τέλος, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ποσού € 10.000 ετησίως για τον Πρόεδρο της εν θέματι Επιτροπής και ποσού € 5.000 ετησίως για κάθε μέλος αυτής. 

Θέμα 6ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτής. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2024 να διεξάγει η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON AE Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», με αρ. ΓΕΜΗ 121548701000 και αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 127, έναντι αμοιβής έως € 21.300,00 πλέον ΦΠΑ, στην οποία περιλαμβάνεται ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2024, η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για τη περίοδο 01.01.2024 – 30.06.2024, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2024 για την έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, η Έκθεση Διασφάλισης με βάση το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο Αναφοράς και η Έκθεση Διασφάλισης για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών (Άρθρο 112, του Ν. 4548/2018). Σημειώνεται ότι για την ανανέωση διορισμού της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας η Επιτροπή Ελέγχου υπέβαλε σχετική σύσταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ άρθρο 16 παρ. 2 του κανονισμού 537/2014 και άρθρο 44 παρ. 3 περ. στ’ του νόμου 4449/2017.
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι δεν υπερβαίνονται τα χρονικά όρια του άρθρου 17 παρ. 1 του κανονισμού 537/2014 και του άρθρου 48 του ν. 4449/2017. 5 Τέλος, το άρθρο 124 παρ. 8 του ν. 4548/2018 δεν εφαρμόστηκε και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι και μέτοχοι συμμετείχαν κανονικά στην ψηφοφορία για το θέμα αυτό, αφού το Διοικητικό Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, πρότεινε ομόφωνα την ανάθεση του ελέγχου κατά τα ανωτέρω.

Θέμα 7ο: Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023. Εγκρίθηκε ομόφωνα η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023, η οποία τέθηκε εγκαίρως στη διάθεση των μετόχων μέσω ανάρτησής της στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας https://atrust.gr/

Θέμα 8ο: Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου τρέχουσας χρήσης και α’ εξαμήνου επόμενης χρήσης. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, στο σύνολό τους, οι καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις για την κάλυψη εξόδων κίνησης, διαμονής και λοιπά έξοδα παράστασης των μελών του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2023 και για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές του Δ.Σ., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109 παρ.1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
Οι αμοιβές αυτές ανέρχονται στο συνολικό μεικτό ποσό των 105.000 €. Περαιτέρω, αποφασίστηκε ομόφωνα η προέγκριση των μεικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. και σε Επιτροπές του για την τρέχουσα χρήση 2024 συνολικού ποσού έως 86.000 €, καθώς και για το α’ εξάμηνο της χρήσης 2025 μέχρι του συνολικού ποσού των 43.000 €. Οι 6 ως άνω αμοιβές και αποζημιώσεις είναι σύμφωνες με την υφιστάμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως ισχύει. Οι ως άνω αμοιβές αφορούν μεικτές αμοιβές και δεν περιλαμβάνουν εργοδοτικές εισφορές. Οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο. 

Θέμα 9ο: Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018. Σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα την δωρεάν διάθεση έως 31.141 ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας κατ’ άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, με σκοπό την επιβράβευσή τους με τους εξής όρους:
(α) ο συνολικός αριθμός μετοχών που θα διατεθούν δωρεάν στα πρόσωπα, όπως οριστούν, που θα πετύχουν τους στόχους για τη χρήση 2024, δε θα υπερβαίνει τις 31.141·
(β) προέλευση προς διάθεση μετοχών: ίδιες μετοχές που αποκτώνται ή έχουν ήδη αποκτηθεί για το σκοπό αυτό και κατέχονται από την Εταιρεία και βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό της ή προέρχονται από έκδοση νέων μετοχών με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών ή διανεμητών αποθεματικών ή διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
(γ) επίτευξη των στόχων, όπως αυτοί θα προσδιοριστούν από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του.
Πιο συγκεκριμένα, ο ακριβής αριθμός μετοχών που θα διατεθούν, τα πρόσωπα στα οποία θα διατεθούν και η εκτίμηση της επίτευξης ή μη των στόχων θα προσδιορισθούν με σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας, η οποία θα υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου το τελευταίο να λάβει τη σχετική απόφαση. Χορηγήθηκε δε ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση, κατά τη δωρεάν διάθεση που αποφασίστηκε ως ανωτέρω, να αναπροσαρμόζει αναλόγως τον αριθμό των προς διάθεση μετοχών, σε περίπτωση που της δωρεάν διάθεσης προηγηθεί εταιρική πράξη όπως split ή reverse split κ.λπ. των μετοχών της Εταιρείας. Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει αυτό τους δικαιούχους καθώς και οποιονδήποτε άλλον σχετικό όρο για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης.

Θέμα 10ο: Χορήγηση άδειας, κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 27 του Καταστατικού της Εταιρείας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να προβαίνουν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, σε πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα να χορηγήσει άδεια, σύμφωνα με το α. 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το α. 27 του καταστατικού, στα μέλη του Δ.Σ., να προβαίνουν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, σε πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 

Θέμα 11ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
Υπεβλήθη στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναρτήθηκε εγκαίρως στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας https://atrust.gr/ 

Θέμα 12ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών κατ’ άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του έτους 2023.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 2023, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2023 αναρτήθηκε εγκαίρως στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας https://atrust.gr/. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. 

Θέμα 13ο: Αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ..
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναθεωρημένη έκδοση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ., σχέδιο της οποίας αναρτήθηκε εγκαίρως στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας https://atrust.gr/. 

Θέμα 14ο: Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών. 9 Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναθεωρημένη έκδοση της Πολιτικής Αποδοχών, σχέδιο της οποίας αναρτήθηκε εγκαίρως μαζί με την Επεξηγηματική Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας https://atrust.gr/. 

Θέμα 15ο: Δεν προτάθηκαν άλλα θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και η Διοίκηση ενημέρωσε τους παριστάμενους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

Ανακοίνωση για το μέρισμα 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15ης Μαΐου 2024, αποφάσισε τη διάθεση κερδών χρήσης 2023 και συγκεκριμένα ποσού € 20.000 καθώς και προηγούμενων χρήσεων (χρήσης 2021) και συγκεκριμένα ποσού € 1.710.000, υπό τη μορφή διανομής μερίσματος μεικτού ποσού € 0,5629872036 ανά μετοχή.
Διευκρινίζεται ότι το ως άνω ποσό είναι προσαυξημένο κατά το ποσό που αναλογεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες ανέρχονται σε 41.250 και οι οποίες δεν δικαιούνται μερίσματος.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το ως άνω ποσό του μερίσματος, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε € 0,5348378434 ευρώ ανά μετοχή.
H Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε, ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την 20η.05.2024, ημέρα Δευτέρα, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης αυτού (record date) την 21η.05.2024, ημέρα Τρίτη και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του (μείον τις σύμφωνα με τον νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις/κρατήσεις) την 27η.05.2024, ημέρα Δευτέρα.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» ως εξής:
1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας.

Το ΔΣ και οι Επιτροπές

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 15.05.2024 ανακοίνωσής της σχετικά με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 15ης Μαΐου 2024, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι το νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:

Φαίδων - Θεόδωρος Ταμβακάκης / Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος 
David Gibbs / Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
Χριστόδουλος Αίσωπος / Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Στέφανος Καραϊσκάκης / Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Αγνή Λεβή / Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Αγγελική Χατζηδάκη /  Μη εκτελεστικό μέλος

 Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι έως την 15η.05.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018, το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και την από 15.05.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας του.
Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ίδια συνεδρίασή του, αποφάσισε την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελούμενης από τους κ.κ. Αγνή Λεβή, Στέφανο Καραϊσκάκη και David Gibbs.
Η νέα τριμελής Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, ως ακολούθως:

Αγνή Λεβή / Πρόεδρος (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) 
David Gibbs / Μέλος (Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.)
Στέφανος Καραϊσκάκης /  Μέλος (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.)

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας της, ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 15η.05.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας του. Περαιτέρω, η Εταιρεία, σε συνέχεια της από 15.05.2024 ανακοίνωσής της σχετικά με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 15ης Μαΐου 2024, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι η νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα και όρισε τον Πρόεδρό της, ως ακολούθως:

Απόστολος Παπαδόπουλος / Πρόεδρος (τρίτο πρόσωπο – ανεξάρτητο)
Αγνή Λεβή Μιχαήλ / Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.)
Μιχαήλ Πάππαρης / Μέλος (τρίτο πρόσωπο)  

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 15η.05.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης