Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Mermeren: Οριακή υποχώρηση καθαρών κερδών το 2023, στα 13,7 εκατ. ευρώ

tags :
Mermeren: Οριακή υποχώρηση καθαρών κερδών το 2023, στα 13,7 εκατ. ευρώ
Το EBITDA για την ίδια περίοδο ανήλθε σε 17,2 εκατ. ευρώ
Σχετικά Άρθρα
Ελαφρά υποχώρηση 1,8% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη της Mermeren Kombinat AD Prilep το 2023, με το ποσό να διαμορφώνεται σε 13,7 εκατ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή, το λειτουργικό κέρδος για την περίοδο ανέρχεται στα €14.939.167, σε σύγκριση με το λειτουργικό κέρδος για την ίδια περίοδο τού 2022 ποσού €15.443.937, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,27%.
Το EBITDA γιά την περίοδο απο 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2023 είναι €17.205.859, σε σύγκριση με €17.574.582 τής ιδίας περιόδου του προηγουμένου έτους, δηλαδή μειωμένο κατά 2,10%.
Για την περίοδο από την 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2023, η Mermeren επέτυχε έσοδα από πωλήσεις ύψους € 29.264.415, πράγμα που συνιστά μείωση ύψους 3,67% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.
Το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων είναι θετικό, ύψους €13.698.422 σημειώνοντας μείωση 1,80% σε σύγκριση με τα κέρδη για την ίδια περίοδο πέρυσι, ποσού €13.950.014.
Τα λειτουργικά έξοδα ανέρχονται στο ποσόν των € 14.663.989 ποσό που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 4,50% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Δ. Το κόστος των ανταλλακτικών και αναλώσιμων ήταν μειωμένο κατά 9,58%, ενώ τα έξοδα προσωπικού ήταν αυξημένα κατά 2,53%.
Στιγμιότυπο_οθόνης_2024-03-01_172451.png

Τα έξοδα υπηρεσιών τρίτων ήταν μειωμένο κατά 18,95%. Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε €2.263.747, και ήταν υψηλότερες κατά 6,34% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. ΣΤ. Δεν υπήρξαν σημαντικές επενδύσεις ή διαγραφές πάνω από το 30% τής συνολικής αξίας τουν ενεργητικού.
Την 11 Δεκεμβρίου 2023 και σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με αρ. 02-5470/3, τα κέρδη εις νέον που πραγματοποιήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 ποσού €19.028.643 διατέθηκαν για διανομή μερισμάτων. Το ποσόν αντιστοιχεί σε €4,06 ανά μετοχή (μεικτό) (1 Ευρώ = 61,500 Δηνάρια).
Κατά την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 η Εταιρεία κατέβαλε μερίσματα στους μετόχους της συνολικού καθαρού ποσού €18.820.554 ευρώ και επιπλέον €204.050 σχετικά με φόρους επί των καταβληθέντων μερισμάτων.
Οι δανειακές υποχρεώσεις τής Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2023 ήταν €56.052 σε σύγκριση με μηδέν στις προηγούμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, λόγω σύναψης συμβάσεων leasing.
Προοπτικές: Το 2024 αναμένεται να είναι μία περίοδος θετικής λειτουργικής και οικονομικής απόδοσης, σχολιάζει η εταιρεία.
Στιγμιότυπο_οθόνης_2024-03-01_172423.png
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης