Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Ενδοομιλική συναλλαγή με μετοχές της Ελλάκτωρ από τη Reggeborgh – Mε 45,17% άμεσα η Reggeborgh Invest

Ενδοομιλική συναλλαγή με μετοχές της Ελλάκτωρ από τη Reggeborgh – Mε 45,17% άμεσα η Reggeborgh Invest
Το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής της Reggeborgh αυξήθηκε στο 45,1682% από 29,5433% και μειώθηκε αντίστοιχα το ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής
Σχετικά Άρθρα
Σε ενδομιλική συναλλαγή εκτός αγοράς προχώρησε ο βασικός μέτοχος της Ελλάκτωρ, Reggeborgh και συγκεκριμένα η RB Ellaktor Holding μεταβίβασε στην Reggeborgh Invest το σύνολο των μετοχών που κατείχε ήτοι το 15,6249%.
Έτσι το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής της Reggeborgh αυξήθηκε στο 45,1682% από 29,5433% και μειώθηκε αντίστοιχα το ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία» ή/και «Εκδότρια») γνωστοποιεί ενημέρωση που έλαβε την 28.02.2024 από μετόχους της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, σχετικά με τη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
Η RB ELLAKTOR HOLDING B.V. (ελεγχόμενη από την REGGEBORGH INVEST B.V.) στις 26.02.2024 μεταβίβασε στην REGGEBORGH INVEST B.V. (εφεξής «REGGEBORGH»), μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC), το σύνολο των μετοχών και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε στην Εκδότρια, δηλ. 54.404.755 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 15,6249% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας.
Ως αποτέλεσμα της ως άνω μεταβίβασης επήλθε μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας ως εξής :
Α. Η RB ELLAKTOR HOLDING B.V. δεν κατέχει πλέον μετοχές και δικαιώματα ψήφου (0%) στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (προηγούμενη θέση 15,6249%, δηλ. 54.404.755 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές). Η συμμετοχή κατήλθε του ορίου 5%.
Β. Η συμμετοχή της μετόχου REGGEBORGH, την 26.02.2024, στο μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας διαμορφώθηκε ως ακολούθως:
1. Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (που ενσωματώνονται σε μετοχές): (i) Άμεση συμμετοχή: το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια ανήλθε σε 45,1682%, ήτοι 157.272.350 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, από 29,5433%, ήτοι 102.867.595 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές. Η άμεση συμμετοχή υπερέβη το όριο του 1/3.
(ii) Έμμεση συμμετοχή (μέσω της ελεγχόμενης RB ELLAKTOR HOLDING B.V.): το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια διαμορφώθηκε σε 0% (0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) από 15,6249%, ήτοι 54.404.755 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές. Η έμμεση συμμετοχή κατήλθε του ορίου 5%. Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσo (i) και έμμεσo (ii)):
45,1682%, χωρίς μεταβολή, ήτοι 157.272.350 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
2. Χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1.β του ν. 3556/2007, ήτοι δικαίωμα προαίρεσης (Call Option) ποσοστού 7,4671% επί των δικαιωμάτων ψήφου (ήτοι 26.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE, με περίοδο ασκησης/μετατροπής του Call Option 36 μήνες με εκκίνηση την 06.05.2022 και λήξη την 06.05.2025. 
Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά και την πιθανή απόκτηση του Call Option: Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση Α και Β): 52,6353%, χωρίς μεταβολή, ήτοι 183.272.350 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές.

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης