Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

AS Company: Στις 29/4 τα αποτελέσματα για τη χρήση 2023

tags :
AS Company: Στις 29/4 τα αποτελέσματα για τη χρήση 2023
Το Οικονομικό Ημερολόγιο 2024
Σχετικά Άρθρα
H εταιρία με την επωνυμία «AS EMΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «AS COMPANY A.E.», με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 057546304000, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.3.15.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2024:
▪ Ανακοίνωση των Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2023 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.ascompany.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) – Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024
▪ Ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2023 - Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024 με ανάρτηση της παρουσίασης στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.ascompany.gr (διευκρινίσεις σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα θα δίδονται την ίδια ημέρα από 10:00 π.μ. έως τις 16:00, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-572000).
▪ Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων - Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
▪ Ανακοίνωση των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Στοιχείων και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.ascompany.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) – Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2024 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση διανομή μερίσματος.
• Αποκοπή Δικαιώματος Μερίσματος: Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024 • Δικαιούχοι Μερίσματος: Πέμπτη, Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024 (record date)
• Έναρξη Καταβολής Μερίσματος: Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024 Επισημαίνεται ότι:
α) αρμόδιο όργανο για τη λήψη απόφασης διανομής ή μη μερίσματος καθώς και το ύψος αυτού είναι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
β) Τα Οικονομικά Αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρίας (https://ir.ascompany.gr/el). Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ως άνω ημερομηνίες ενημερώνοντας έγκαιρα στο επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης