Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Αττικές Εκδόσεις: Με συμπέρασμα «χωρίς επιφύλαξη» το φορολογικό πιστοποιητικό για το 2022

tags :
Αττικές Εκδόσεις: Με συμπέρασμα «χωρίς επιφύλαξη» το φορολογικό πιστοποιητικό για το 2022
Ολοκλήρώθηκε η διενέργεια φορολογικού ελέγχου στις Αττικές Εκδόσεις
Τόσο οι «Αττικές Εκδόσεις», όσο και οι θυγατρικές τους έλαβαν πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης «χωρίς επιφύλαξη» για τη χρήση του 2022, κατόπιν του σχετικού ελέγχου που διενεργήθηκε.
Ειδικότερα:
Η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών παράγραφος ιβ, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2022 τόσο στην Εταιρεία, όσο και στις θυγατρικές εταιρείες «ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε.», «ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», «ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», «INTERNATIONAL RADIO NETWORKS A.E.» (για την περίοδο προ της συγχώνευσής της 1/1-30/12/2022) και ««ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4987/2022) και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης με συμπέρασμα «χωρίς επιφύλαξη».

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης