Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Κλουκίνας – Λάππας: Χωρίς μερίδιο η οικογένεια Λάππα μετά την εξαγορά από την Intracom

Κλουκίνας – Λάππας: Χωρίς μερίδιο η οικογένεια Λάππα μετά την εξαγορά από την Intracom
Ανακοίνωση της Κλουκίνας – Λάππας από την εξαγορά από την Intracom
Σχετικά Άρθρα
Η εταιρεία με την επωνυμία Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής: η «Εταιρεία»), και με κωδικό ISIN GRS 474003001 των μετοχών της, με την παρούσα ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, τα εξής, συνεπεία των γνωστοποιήσεων που έλαβε από τα κάτωθι αναφερόμενα πρόσωπα στις 16.05.2023:

1) Ο κ. Ιωάννης Λάππας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, την 12.05.2023, πούλησε 12.497.886 μετοχές της Εταιρείας, στην εταιρεία INTRACOM PROPERTIES, στην τιμή του ενός ευρώ (1,00 ευρώ), ανά μετοχή, ήτοι έναντι συνολικού τιμήματος 12.497.886 ευρώ. Σημειώνεται ότι εκ των 12.497.886 μετοχών, οι 9.612.263 μεταβιβάστηκαν μέσω συναλλαγής απλού πακέτου και οι 2.885.623 μεταβιβάστηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία της Ενότητας Χ, Μέρος 9, Αρ. 1(β)(i) του Κανονισμού ΕΛΚΑΤ. Οι ως άνω μεταβιβασθείσες μετοχές αντιστοιχούν στο 31,074% του μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και πλέον, ο κ. Λάππας ουδεμία μετοχή και ουδέν δικαίωμα ψήφου κατέχει στην Εταιρεία.

2) Η κα Βιολέττα Λάππα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, την 12.05.2023, πούλησε 1.171.682 μετοχές της Εταιρείας, στην εταιρεία INTRACOM PROPERTIES, στην τιμή του ενός ευρώ (1,00 ευρώ), ανά μετοχή, ήτοι έναντι συνολικού τιμήματος 1.171.682 ευρώ. Σημειώνεται ότι εκ των 1.171.682 μετοχών, οι 571.682 μεταβιβάστηκαν μέσω συναλλαγής απλού πακέτου και οι 600.000 μεταβιβάστηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία της Ενότητας Χ, Μέρος 9, Αρ. 1(β)(i) του Κανονισμού ΕΛΚΑΤ.

3) Η κυπριακή εταιρεία Mutsafe Limited, την 12.05.2023, πούλησε 3.199.500 μετοχές της Εταιρείας, μέσω συναλλαγής απλού πακέτου, στην εταιρεία INTRACOM PROPERTIES, στην τιμή του ενός ευρώ (1,00 ευρώ), ανά μετοχή, ήτοι έναντι συνολικού τιμήματος 3.199.500 ευρώ. Οι ως άνω μεταβιβασθείσες μετοχές αντιστοιχούν στο 7,95515% του μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και πλέον, η Mutsafe Limited ουδεμία μετοχή και δικαιώματα ψήφου κατέχει στην Εταιρεία.

4) Συνεπεία των παραπάνω υπό (2) και (3) μεταβιβάσεων, η κα Βιολέττα Λάππα, η οποία κατείχε στην Εταιρεία τόσο άμεσα, όσο και έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από αυτήν κυπριακής εταιρείας Mutsafe Limited, το 10,868% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ουδεμία μετοχή και ουδέν δικαίωμα ψήφου κατέχει πλέον στην Εταιρεία.

5) Η κα Μαίρη Λάππα, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μη εκτελεστικό μέλος αυτού, την 12.05.2023, πούλησε 1.142.394 μετοχές της Εταιρείας, μέσω συναλλαγής απλού πακέτου, στην εταιρεία INTRACOM PROPERTIES, στην τιμή του ενός ευρώ (1,00 ευρώ), ανά μετοχή, ήτοι έναντι συνολικού τιμήματος 1.142.394 ευρώ.

6) Η κα Κλεοπάτρα Λάππα, την 12.05.2023, πούλησε 144.526 μετοχές της Εταιρείας, μέσω συναλλαγής απλού πακέτου, στην εταιρεία INTRACOM PROPERTIES, στην τιμή του ενός ευρώ (1,00 ευρώ), ανά μετοχή, ήτοι έναντι συνολικού τιμήματος 144.526 ευρώ.

Η γνωστοποίηση των υπό (4) παραπάνω πραγματοποιείται δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3556/2007, καθώς και δυνάμει του άρθρου 10 περ. ε' Ν. 3556/2007, λόγω του ότι η κα Βιολέττα Λάππα ελέγχει την κυπριακή εταιρεία Mutsafe Limited.

Η γνωστοποίηση των υπό (3) παραπάνω πραγματοποιείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007 καθώς και του άρθρου 19 παρ. 1 Κανονισμού 596/2014, λόγω του γεγονότος ότι η κυπριακή εταιρεία Mutsafe Limited, αποτελεί πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (26) του ανωτέρω Κανονισμού, με την κα Βιολέττα Λάππα, η οποία ασκεί τον έλεγχο αυτού.

Η γνωστοποίηση των υπό (6) παραπάνω πραγματοποιείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 1 Κανονισμού 596/2014, λόγω του γεγονότος ότι η κα Κλεοπάτρα Λάππα, αποτελεί πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (26) του ανωτέρω Κανονισμού, με τον κ. Ιωάννη Λάππα, λόγω του ότι είναι σύζυγος αυτού.
Επίσης, η Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 12.05.2023 γνωστοποίησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «INTRACOM PROPERTIES» σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών Κ.Λ.Μ. Α.Ε., γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Στις 12.05.2023, η «INTRACOM PROPERTIES», εταιρεία ελεγχόμενη από την «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») προέβη στην αγορά 18.739.437 επ΄ονόματί της Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών Κ.Λ.Μ. Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,593% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

Κατόπιν τούτου:

- το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «INTRACOM PROPERTIES» επί μετοχών “K.Λ.Μ. Α.Ε.” ανέρχεται σε 46,593% (δηλ. 18.739.437 δικαιώματα ψήφου), επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας (40.219.218 δικαιώματα ψήφου)

- το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της INTRACOM HOLDINGS επί μετοχών “K.Λ.Μ. Α.Ε.” ανέρχεται σε 74,207% (δηλ. 29.845.692 δικαιώματα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας (40.219.218 δικαιώματα ψήφου) εκ των οποίων :

α) άμεσα : 27,614% (δηλ. 11.106.255 δικαιώματα ψήφου) και β) έμμεσα: 46,593%
(δηλ. 18.739.437 δικαιώματα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας (40.219.218 δικαιώματα ψήφου), μέσω της ελεγχόμενης κατά ποσοστό 100,00% θυγατρικής της εταιρείας, «INTRACOM PROPERTIES».

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης