Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Space Hellas: Νέο ομολογιακό δάνειο ύψους 9,6 εκατ. ευρώ

Space Hellas: Νέο ομολογιακό δάνειο ύψους 9,6 εκατ. ευρώ
Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί από την εκδότρια για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου που αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της
Η SPACE HELLAS ανακοινώνει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (ΕUR 9.600.000), βάσει των διατάξεων του ν. 4548/2018 (άρθρα 59 έως και 74) και του ν. 3156/2013 (άρθρο 14), ως ισχύουν, για χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Εκδότρια είναι η SPACE HELLAS και ομολογιούχοι δανειστές:
α) το Ελληνικό Δημόσιο (ομολογιούχος Α) σε ποσοστό 62,5%
και β) η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ομολογιούχος Β) σε ποσοστό 37,5%. Διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων είναι η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί από την εκδότρια για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου που αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της με σύγχρονες τεχνολογίες και με γνώμονα τις ανάγκες αυτής, στο πλαίσιο του οποίου (ψηφιακού μετασχηματισμού) θα γίνει αναβάθμιση υποδομών, αναβάθμιση δικτύου, αναβάθμιση ασφάλειας και αναβάθμιση εφαρμογών, και έχει κριθεί οριστικά επιλέξιμο για να λάβει χρηματοδότηση μέσω του ΤΑΑ. Το δάνειο θα έχει διάρκεια δέκα (10) ετών.

www.bankignews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης