Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Με 58,97% η Πειραιώς στην MIG

Με 58,97% η Πειραιώς στην MIG
Με 554.101.100 δικαιώματα ψήφου
Στο 58,9776% αυξήθηκε το ποσοστό που κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς στη MIG, με 554.101.100 δικαιώματα ψήφου, μετά τις 1.465.478 μετοχές που αγόρασε στις 20 Μαρτίου μέσω του Χρηματιστηρίου.

Η ανακοίνωση της MIG

Η «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής «η Εκδότρια») ανακοινώνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ότι σήμερα η εταιρεία «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια την από 21.3.2023 γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:
Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου
Στοιχεία υπόχρεου: «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» (δ.τ.: «Πειραιώς Financial Holdings», εδρεύουσα στην Αθήνα)
Επωνυμία μετόχου: «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» (δ.τ. «Τράπεζα Πειραιώς»)
Ημερομηνία δημιουργίας της υποχρέωσης γνωστοποίησης: 20.3.2023
Συνολικές θέσεις:
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές πριν από την κρίσιμη μεταβολή: 58,8216%
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές μετά από την κρίσιμη μεταβολή: 58,9776% έμμεσης κατοχής.
Σύνολο δικαιωμάτων ψήφου μετά από την κρίσιμη μεταβολή: 554.101.100 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές αποκλειστικά έμμεσης κατοχής (επί συνόλου 939.510.748 δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας).
Αλυσίδα ελεγχομένων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου:
Η «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» κατέχει ποσοστό 58,9776% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας αποκλειστικά εμμέσως, μέσω της ελεγχόμενης από αυτήν «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».
Πρόσθετες Πληροφορίες:
Την 20.3.2023 η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» απέκτησε μέσω χρηματιστηρίου 1.465.478 μετοχές εκδόσεως της Εκδότριας. Κατόπιν της συναλλαγής αυτής, αθροιζόμενης με διαδοχικές προηγούμενες αποκτήσεις μετοχών από 9.3.2023 έως 17.3.2023, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2(α) του Ν. 3461/2006, η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», η οποία ελέγχεται από την εισηγμένη στο Χ.Α. «Πειραιώς Financial Holdings A.E.», σημείωσε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια και πλέον κατέχει 554.101.100 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 58,9776% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης