Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Motor Oil: Με 4,98% ο Ν. Θ. Βαρδινογιάννης - Αγορές 100 χιλ. μετοχών από Motor Oil Holding

Motor Oil: Με 4,98% ο Ν. Θ. Βαρδινογιάννης - Αγορές 100 χιλ. μετοχών από Motor Oil Holding
Κάτω από το 5% η μετοχή της Doson Investments
Σε πωλήσεις 116.000 μετοχών της Motor Oil προχώρησε η DOSON INVESTMENTS COMPANY, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Νικόλαο Θ. Βαρδινογιάννη, με αποτέλεσμα να πέσει το ποσοστό της κάτω του 5%, στο 4,98%.
Παράλληλα, η Motor Oil Holdings Ltd (συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τους κ. κ. Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη και Πέτρο Τ. Τζαννετάκη – αντιστοίχως Πρόεδρο Δ.Σ., Αντιπρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.) προέβη σε αγορά 100.000 μετοχών αξίας 2.220.000 ευρώ στις 6 Φεβρουαρίου 2023.

Με 4,98% η Doson Investments

Ειδικότερα, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στις 7 Φεβρουαρίου 2023 η εταιρεία - μέτοχός της με την επωνυμία DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED ενημέρωσε ότι κατέχει 5.522.381 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,98% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Η DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED ελέγχεται μετοχικά από κοινού από τους κυρίους Νίκο και Ιωάννη Θ. Βαρδινογιάννη έκαστος των οποίων κατέχει ποσοστό 50% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
Η παρούσα ανακοίνωση υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 3556/2007 καθόσον το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει η DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED κατήλθε του ορίου του 5%. Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατήλθε του ορίου του 5% είναι η 3η Φεβρουαρίου 2023. Πριν την κρίσιμη συναλλαγή, η DOSON INVESTMENS COMPANY LIMITED κατείχε ποσοστό 5,08% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Αγορές μετοχών

Ανακοινώνεται ότι η Motor Oil Holdings Ltd (συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τους κ. κ. Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη και Πέτρο Τ. Τζαννετάκη – αντιστοίχως Πρόεδρο Δ.Σ., Αντιπρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.) προέβη σε χρηματιστηριακή συναλλαγή με αντικείμενο μετοχές εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ως ακολούθως:
Αγορά 100.000 μετοχών αξίας Ευρώ 2.220.000 στις 6 Φεβρουαρίου 2023. 

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης