Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Μουζάκης: Κέρδη προ φόρων 520, 928 ευρώ, μειωμένα - 44% στο 9μηνο 2022 - Πτώση -11% και για τον τζίρο

Μουζάκης: Κέρδη προ φόρων 520, 928 ευρώ, μειωμένα - 44% στο 9μηνο 2022 - Πτώση -11% και για τον τζίρο
Πτωτικά κινήθηκαν τα αποτελέσματα της εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Σημαντική πτώση 44% εμφάνισαν τα κέρδη προ φόρων της Μουζάκης στο 9μηνο 2022 καθώς περιορίστηκαν σε 520.928 ευρώ έναντι 933.303 ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Μειωμένος κατά 11% ήταν και ο κύκλος εργασιών που περιορίστηκε σε 3,25 εκατ. ευρώ έναντι 3,68 εκατ. πέρσι.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» παρουσιάζει τα ακόλουθα αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών αυτής κατά το Γ΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2022 και τις εν γένει εξελίξεις στην δραστηριότητά της.
Ειδικότερα τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για το εννεάμηνο του 2022, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης 2021 έχουν συνοπτικά ως ακολούθως:
α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3.259.544,41 ευρώ, έναντι 3.689.518,72 ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 11,65% και ο εταιρικός σε 3.259.544,41 ευρώ, έναντι 3.689.518,72 ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 11,65%
β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου στις 540.443,00 ευρώ, έναντι 999.780.03 ευρώ, μειωμένα κατά 459.337,03 ευρώ ήτοι 45,94 % και σε εταιρικό επίπεδο 425.164,17 ευρώ, έναντι 835.379,61 ευρώ, μειωμένα κατά 410.215,44 ευρώ ήτοι 49,11% .
γ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου στις 765.137,63 ευρώ, έναντι 1.159.476,84 ευρώ, μειωμένα κατά 394.339,21 ευρώ ήτοι 34,01% και σε εταιρικό επίπεδο στις 649.455,59 ευρώ, έναντι 1.057.921,88 ευρώ, μειωμένα κατά 408.466,29 ευρώ ήτοι 38,61%.
δ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 520.928,07 ευρώ, έναντι 933.303,44 ευρώ, μειωμένα κατά 412.375,37 ευρώ ήτοι 44,18% και για την Εταιρεία σε 406.627,59 ευρώ, έναντι 818.639,96 ευρώ, μειωμένα κατά 412.012,37 ευρώ ήτοι 50,33%.
Όλα τα ανωτέρω, καθώς και τα λοιπά μεγέθη της χρηματοοικονομικής θέσης που έλαβαν χώρα κατά το Γ’ τρίμηνο της χρήσης 2022 απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες :

μοθζακισ1.JPG
μοθζακσι2.JPG

Το σημαντικά αυξημένο κόστος που παρατηρείται στις διεθνείς αγορές, λόγω της ενεργειακής κρίσης, επιβάρυνε τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας και έχει επηρεάσει επίσης και τον κύκλο εργασιών.
Η Διοίκηση του Ομίλου με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τους επενδυτές, παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και προσπαθεί με κάθε τρόπο να ανταπεξέλθει με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Παρακολουθεί στενά και αξιολογεί την κατάσταση προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια ( αν αυτό απαιτηθεί ) με στόχο την διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων.
Επιπρόσθετα μελετά σε συστηματική βάση όλους τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική θέση, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του Ομίλου και έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την εξασφάλιση της ακώλυτης λειτουργίας και απρόσκοπτης επιχειρησιακής συνέχειας του Ομίλου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης