Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Σταθερά τα έσοδα, αύξηση 6,6% στα EBITDA για την Intralot στο 9μηνο του 2022

tags :
Σταθερά τα έσοδα, αύξηση 6,6% στα EBITDA για την Intralot στο 9μηνο του 2022
Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν στα 67,7 εκατ. ευρώ
Κατά το εννεάμηνο του 2022, τα έσοδα του Ομίλου Intralot διαμορφώθηκαν στα €301,7 εκατ. (-0,3% σε ετήσια βάση), ενώ τα κέρδη EBITDA στα €88,0 εκατ. (+6,6% σε ετήσια βάση).
Σε τριμηνιαία βάση, το Γ’ τρίμηνο του 2022 συγκριτικά με το Γ’ τρίμηνο του 2021, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 16,6%, ενώ κατά τους Δώδεκα Τελευταίους Μήνες (LTM), τα κέρδη EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα €115,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 4,9% σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2021.
Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα €6,0 εκατ. ζημιές, σε σύγκριση με κέρδη €44,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, επηρεασμένο από το one-off κέρδος της συναλλαγής αναδιάρθρωσης του ισολογισμού ύψους €88,5 εκατ. που έλαβε χώρα το Γ’ τρίμηνο του 2021.
Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν στα €67,7 εκατ.
Οι Καθαρές Επενδύσεις του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν στα €15,2 εκατ.
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του εννεαμήνου του 2022 ανήλθαν στα €98,8 εκατ.
Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €509,6 εκατ. στο τέλος του εννεαμήνου του 2022.
O δείκτης καθαρής μόχλευσης (Net Debt/ LTM EBITDA) διαμορφώθηκε στο 4,4x στο τέλος του εννεαμήνου του 2022.
Η σημαντική αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών μαζί με την ολοκλήρωση των θετικών ενεργειών αναδιάρθρωσης είχαν θετικό αντίκτυπο στον Καθαρό Δανεισμό.
Από την άλλη πλευρά, η θέση του συνολικού δανεισμού επηρεάστηκε αρνητικά από την υποτίμηση του ευρώ.
Στις 6 Σεπτεμβρίου, 2022, η INTRALOT ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με την ΟΠΑΠ Α.Ε. για ένα επιπλέον έτος, από την 31η Ιουλίου του 2024 έως την 31η Ιουλίου του 2025, με δυνατότητα ανανέωσης της συνεργασίας για ένα (1) επιπλέον έτος στον τομέα προϊόντων και υπηρεσιών λοταρίας.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης δήλωσε:

«Τα σημαντικά βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα της INTRALOT για την εννεάμηνη περίοδο αντικατοπτρίζουν τα οφέλη που αποκομίσαμε από την εκτενή επιχειρησιακή αναδιοργάνωση και την αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής δομής της εταιρίας μας κατά τη διάρκεια του 2021 και του 2022.
Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών και τα περιθώρια κέρδους εξασφαλίζουν σταθερότητα και διαμορφώνουν το έδαφος για την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών ιδιαίτερα στο διαδικτυακό κανάλι, τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε όλο τον κόσμο».

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι οικονομίες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν μια σειρά προκλήσεων ως αποτέλεσμα των εντάσεων στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης που έρχεται να προσθέσει στις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτίας της πρόσφατης πανδημίας.
Οι υψηλές πληθωριστικές πιέσεις ανάγκασαν τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής να αναλάβουν δράση για τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών.
Οι κεντρικές τράπεζες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη έχουν ήδη αυξήσει τα επιτόκια και η προοπτική είναι ότι θα ακολουθήσουν περαιτέρω αυξήσεις με άμεσο αντίκτυπο στο κόστος χρηματοδότησης του Ομίλου Intralot.
Ο Όμιλός μας δεν έχει άμεση έκθεση - από πλευράς δραστηριοτήτων ή από πλευράς εξάρτησης - σε προμηθευτές στην Ουκρανία και τη Ρωσία.
Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του πληθωρισμού οφείλεται μέχρι στιγμής στις υψηλές τιμές των βασικών εμπορευμάτων, στα οποία ο Όμιλος έχει περιορισμένη έκθεση.
Ωστόσο, δε μπορούμε να παραβλέψουμε τις έμμεσες επιπτώσεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου ως αποτέλεσμα της φθίνουσας ανάπτυξης των περισσότερων οικονομιών και της αύξησης των λειτουργικών εξόδων λόγω των πληθωριστικών πιέσεων στους μισθούς.
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις και είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης