Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Τέρνα Ενεργειακή: Πρόσκληση ομολογιούχων για το ΚΟΔ 2019 150 εκατ. – Στο επίκεντρο η χρήση των 10,8 εκατ. ευρώ

Τέρνα Ενεργειακή: Πρόσκληση ομολογιούχων για το ΚΟΔ 2019 150 εκατ. – Στο επίκεντρο η χρήση των 10,8 εκατ. ευρώ
Πρόσκληση ομολογιούχων για το ΚΟΔ 2019 από την Τέρνα Ενεργειακή

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία» ή ο «Εκδότης») προχωρά σε πρόσκληση των Ομολογιούχων Δανειστών του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €150.000.000 (εφεξής το «ΚΟΔ»), που η Εταιρεία εξέδωσε δυνάμει του από 10.10.2019 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €150.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»).
Σύμφωνα με τους όρους 12.10 και 12.12 του Προγράμματος ΚΟΔ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους Ομολογιούχους σε Συνέλευση των Ομολογιούχων, την 22.11.2022, ημέρα Τρίτη, και ώρα 13:00 , που θα διεξαχθεί στην έδρα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της Λεωφόρου Αθηνών 110, Αθήνα 104 42, με δυνατότητα συμμετοχής των Ομολογιούχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Μοναδικό θέμα: Έγκριση των Ομολογιούχων για την αλλαγή χρήσης ποσού €10.767.000 εκ των αντληθέντων κεφαλαίων ως εξής:

  • Βάσει του όρου 3.1 του Προγράμματος ΚΟΔ και του από 10.10.2019 Ενημερωτικού Δελτίου, το ποσό των €56.000.000 θα διατίθετο για την κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, συνολικής ισχύος 218 MW, από την Εγγυήτρια ή από θυγατρικές της Εγγυήτριας (είτε μέσω ενδοομιλικού δανεισμού από την Εγγυήτρια προς τις θυγατρικές είτε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στις θυγατρικές από την Εγγυήτρια) κατά την περίοδο 2019-2022. Ειδικότερα, το ποσό των €10.767.000 θα διατίθετο για την κατασκευή από την Εγγυήτρια τεσσάρων (4) αιολικών πάρκων (Ευρυτανία) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (πρώην Ν. Ευρυτανίας και Φθιώτιδας) με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 66,6 MW.
  • Η ζητούμενη έγκριση των Ομολογιούχων αφορά τη διεύρυνση και παράταση διάρκειας της χρήσης του ως άνω ποσού των €10.767.000, ώστε αυτό να διατεθεί για την κατασκευή από θυγατρικές της Εγγυήτριας αιολικών πάρκων στην ευρύτερη ελληνική επικράτεια μέχρι την 31.3.2023.

Συνακόλουθα ζητείται η έγκριση των Ομολογιούχων για την τροποποίηση του όρου 3.1 του Προγράμματος ΚΟΔ ως εξής:
«3.1 Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ενότητα «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού Δελτίου, σε συνδυασμό με την από [·] απόφαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων».
Σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπομένης στο Πρόγραμμα ΚΟΔ απαρτίας, οι Ομολογιούχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, η οποία ομοίως θα διεξαχθεί με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή στην έδρα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων με τη δυνατότητα συμμετοχής των Ομολογιούχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψη, την 25.11.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Όροι με κεφαλαία που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση χωρίς να ορίζονται, έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης