Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Eβροφάρμα: Zημίες 22 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2022

Eβροφάρμα: Zημίες 22 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2022
Ολοκληρώθηκε το επενδυτικό σχέδιο του στραγγιστού γιαουρτιού ύψους 4,2 εκ. ευρώ…

Το α’ εξάμηνο του 2022 οι ενοποιημένες και οι εταιρικές πωλήσεις ανήλθαν σε 19.695 χιλ. ευρώ και 16.195 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, έναντι 17.585 χιλ. και 14.741 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021, αυξημένες κατά 12% και 10% αντίστοιχα.
Το μεικτό ενοποιημένο περιθώριο ανήλθε σε 3.054 χιλ. ευρώ έναντι 3.383 χιλ. ευρώ, μειωμένο κατά 10% και το εταιρικό σε 2.478 χιλ. ευρώ έναντι 2.808 χιλ. ευρώ, μειωμένο κατά 12%.
Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.062 χιλ. (προσαρμοσμένο εκτός προβλέψεων ανέρχεται σε € 1.137 χιλ.) και € 436 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, έναντι € 1.616 χιλ. και € 919 χιλ. της προηγούμενης χρήσης.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 63 χιλ. κέρδη παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 652 χιλ. κέρδη.
Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € (391) χιλ. ζημίες μειωμένα σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 145 χιλ. κέρδη.
Το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε ζημίες € (22) χιλ. έναντι κέρδους € 660 χιλ. της προηγούμενης χρήσης και το εταιρικό σε ζημίες € (390) χιλ. έναντι κέρδους € 188 χιλ., αντίστοιχα.
Ολοκληρώθηκε επίσης το επενδυτικό σχέδιο του στραγγιστού γιαουρτιού ύψους 4,2 εκ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι αναμένεται επιχορήγηση σε ποσοστό 50% από αντίστοιχο πρόγραμμα του ΥΠΑΑΤ, όπου και είναι ενταγμένο.
Το πληθωριστικό περιβάλλον που επιδεινώνεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, επηρεάζει σημαντικά τα κόστη των εισροών μας, όπως το νωπό γάλα, την ενέργεια, το μεταφορικό κόστος, καθώς επίσης το χρηματοοικονομικό κόστος. Ωστόσο, δεδομένης της προσπάθειας μείωσης του κόστους αλλά και των περαιτέρω αυξήσεων στις τιμές των τελικών προϊόντων, η διοίκηση διατηρεί συγκρατημένη αισιοδοξία για σταδιακή βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το υπόλοιπο της χρήσης.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο