Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

B&F: Αναστολή προγράμματος αγοράς ιδίων ομολογιών

tags :
B&F: Αναστολή προγράμματος αγοράς ιδίων ομολογιών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της B&F στην από 26/09/2022 συνεδρίασή του αποφάσισε την αναστολή του προγράμματος αγοράς ιδίων ομολογιών

Η Εταιρεία με την επωνυμία «B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 26/09/2022 συνεδρίασή του αποφάσισε την αναστολή του προγράμματος αγοράς ιδίων ομολογιών, που εκδόθηκαν δυνάμει του από 26/06/2018 Κοινού Ομολογιακού Δανείου με ημερομηνία λήξης την 26.06.2023 και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως είχε αποφασιστεί στην από 18/10/2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό στις 19/10/2022.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο