Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Ευρωσύμβουλοι: Κέρδη σε 417 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022 - Βελτίωση σε σημαντικούς ποιοτικούς δείκτες

Ευρωσύμβουλοι: Κέρδη σε 417 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022 - Βελτίωση σε σημαντικούς ποιοτικούς δείκτες
O Όμιλος κατέγραψε αυξημένο κύκλο εργασιών έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ο οποίος ανήλθε σε 2.247 χιλ. ευρώ

Βελτίωση σε σημαντικούς ποιοτικούς δείκτες των Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. κατά το Α' Εξάμηνο του 2022 και αύξηση του Κύκλου Εργασιών.
Παρά το ταραχώδες διεθνές γεωστρατηγικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον, συνεπεία του πολέμου στην Ουκρανία και της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. και ο Όμιλος της, παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση σε κρίσιμους ποιοτικούς δείκτες των Οικονομικών Καταστάσεων του πρώτου εξαμήνου του 2022 καθώς επίσης και αυξημένο Κύκλο Εργασιών.
Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2022 – 30.6.2022, ο Όμιλος κατέγραψε αυξημένο κύκλο εργασιών έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ο οποίος ανήλθε σε 2.247 χιλ. ευρώ.
Τα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν σε 382 χιλ. ευρώ, τα Κέρδη Μετά Φόρων διαμορφώθηκαν σε 417 χιλ. ευρώ και το EBITDA του Ομίλου ανήλθε σε 454 χιλ. ευρώ.
Όσον αφορά τη Μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών της επίσης αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο κατά 30%, ανερχόμενος σε 2.586 χιλ. ευρώ. Τα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν σε 395 χιλ. ευρώ, τα Κέρδη Μετά Φόρων ανήλθαν σε 342 χιλ. ευρώ και το EBITDA ανήλθε σε 487 χιλ. ευρώ.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ποσοτικά μεγέθη, (αν και σε απόλυτους αριθμούς - εξαιρουμένου του Κύκλου Εργασιών - εμφανίζονται ελαφρά μειωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021) συνιστούν πάραυτα σημαντικότατη ποιοτική βελτίωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους, καθώς κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, η Μητρική ωφελήθηκε από την αναπροσαρμογή (προς τα άνω) της αξίας της ακίνητης περιουσίας της κατά περίπου 216 χιλ. ευρώ, ενώ αντίθετα στο Α' εξαμ. του 2022 όλα τα σχετικά ποσοτικά μεγέθη, προέρχονται από την παραγωγική δραστηριότητα του Ομίλου και της Μητρικής.
Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 ελάχιστη συνεισφορά είχε στα οικονομικά μεγέθη, η υλοποίηση του έργου της Τεχνικής Υποστήριξης της Δράσης «Εξοικονομώ 2021» (την ανάληψη του οποίου η εταιρία έχει ήδη ανακοινώσει). Το έργο αυτό ήδη υλοποιείται από την Μητρική και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Α' εξάμηνο του 2024. Τούτων δοθέντων, ο Όμιλος κλείνει το πρώτο εξάμηνο του 2022 έχοντας ανεκτέλεστο συμβατικό αντικείμενο υπογεγραμμένων συμβάσεων, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 7,5 εκ. ευρώ. Πέραν τούτων, ο Όμιλος τελεί σε διαδικασία υπογραφής συμβάσεων για επιπλέον 4 εκ. ευρώ, ενώ συμμετέχει σε διαγωνισμούς και προετοιμάζει προσφορές για έργα, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων υπερβαίνει τα 20 εκ. ευρώ.
Όλα τα ανωτέρω, συνετέλεσαν στην σημαντική βελτίωση η οποία καταγράφεται σε βασικούς Ποιοτικούς Δείκτες των Οικονομικών Καταστάσεων του Α' εξαμ. του 2022. Συγκεκριμένα:

  • Η Μητρική εξακολουθώντας να βελτιώνει σταθερά την θετική καθαρή της θέση, κατάφερε μετά από πολλά χρόνια να έχει και πάλι αναλογία καθαρής θέσης έναντι του μετοχικού της κεφαλαίου ανώτερη του 0,50% (ποσοστό κάτω του οποίου θεωρείται προβληματική), με τον σχετικό δείκτη να ανέρχεται πλέον σε 0,67%
  • Η Μητρική για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια παρουσιάζει εντυπωσιακά θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς το κυκλοφορούν ενεργητικό της υπερβαίνει σχεδόν κατά 2 φορές τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.
  • Η Μητρική διαθέτει ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα προκειμένου να υλοποιήσει τα έργα της καθώς και το επενδυτικό της πλάνο.

Σε σχέση με την συνέχιση της απομόχλευσης του δανεισμού της Μητρικής, αυτή εξακολουθεί να υλοποιείται σταθερά, με τον δανεισμό της να μειώνεται κατά επιπλέον 220 χιλ. ευρώ εντός του Α' εξάμ. του 2022. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την επικείμενη ολοκλήρωση της νομικοτεχνικής τακτοποίησης του ιδιόκτητου κτηρίου της εταιρίας, η οποία θα επιτρέψει την πώληση του και την διάθεση σημαντικού ποσοστού του εισπραχθέντος τιμήματος για την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, θα οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου της Διοίκησης της Μητρικής, για τον συνολικό μηδενισμό του δανεισμού της εταιρίας.
Η διοίκηση της εταιρίας εξακολουθεί να εκτιμά ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, δημιουργεί ιδιαίτερα θετικές προοπτικές, δεδομένων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων τα οποία καλείται να υλοποιήσει η χώρα. Σε αυτό το περιβάλλον ο όμιλος κατέχει μία σημαντική θέση αναλαμβάνοντας την υλοποίηση έργων για κεντρικούς φορείς, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο