Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Ελλάκτωρ: Αποπλήρωσε 497 εκατ. ευρώ από ομολογιακό δάνειο 670 εκατ. ευρώ - Έκδοση νέων ομολόγων ύψους 775 εκατ. ευρώ

Ελλάκτωρ: Αποπλήρωσε 497 εκατ. ευρώ από ομολογιακό δάνειο 670 εκατ. ευρώ - Έκδοση νέων ομολόγων ύψους 775 εκατ. ευρώ
Σε ταυτόχρονη έκδοση δύο ομολογιακών δανείων αξίας €500 εκατ. και €275 εκατ. προέβησαν εξάλλου οι εταιρείες ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ...
Σχετικά Άρθρα

Στην αποπληρωμή διεθνούς ομολόγου της θυγατρικής της ELLAKTOR VALUE PLC ονομαστικής αξίας 670 εκατ. ευρώ προχωρά η Ελλάκτωρ, καταβάλλοντας στις 23 Σεπτεμβρίου 497 εκατ. ευρώ στο 74,2% των Ομολογιούχων που ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση εξαγοράς.
Ταυτόχρονα, οι εταιρείες Ελλάκτωρ και Άκτωρ Παραχωρήσεις προέβησαν σε έκδοση δύο ομολογιακών δανείων αξίας 500 εκατ. ευρώ και 275 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.
Τα ποσά αυτά θα χρηματοδοτήσουν την αποπληρωμή του ομολόγου περίπου 675 εκατ. ευρώ ενώ τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ θα διοχετευθούν σε νέες στρατηγικές επενδύσεις του τομέα παραχωρήσεων. 
Πιο συγκεκριμένα, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι:

1. Προέβη στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €500 εκατ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το αρ. 14 του ν. 3156/2003 ως ισχύει, διάρκειας 18 μηνών, το οποίο καλύφθηκε στο σύνολό του από την τράπεζα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», με σκοπό τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών (Ομολογίες) του διεθνούς ομολόγου εκδόσεως της θυγατρικής της ELLAKTOR VALUE PLC (Εκδότρια), συνολικής ονομαστικής αξίας €670 εκατ., λήξης την 15η Δεκεμβρίου 2024.

2. Η εξ ολοκλήρου θυγατρική της, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., προέβη επίσης στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €275 εκατ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το αρ. 14 του ν. 3156/2003 ως ισχύει, διάρκειας έως την 31η Δεκεμβρίου του 2037, οι Σειρές Α και Β του οποίου καλύφθηκαν πλήρως από την τράπεζα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και την τράπεζα με την επωνυμία «Alpha Bank Α.Ε.», με σκοπό τη χρηματοδότηση της αποπληρωμής των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών της έναντι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., την κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., καθώς τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

3. Την 21.09.2022, έληξε η προσφορά εξαγοράς έναντι μετρητών της Εκδότριας προς τους κατόχους των Πρώτης Τάξης Εξασφαλισμένων Ομολογιών (Ομολογιούχοι), συνεπεία επέλευσης γεγονότος Αλλαγής Ελέγχου, το οποίο ενεργοποίησε υποχρεωτική, για την Εκδότρια, πρόταση εξαγοράς των Ομολογιών, σε τιμή 101%, σύμφωνα με το ισχύον συμβατικό πλαίσιο των Ομολογιών και το σχετικό από 01.08.2022 Δελτίο Προσφοράς.
Η προσφορά εξαγοράς των Ομολογιών ξεκίνησε την 01.08.2022 και μέχρι τη λήξη της στις 21.09.2022, Ομολογιούχοι που διακρατούσαν Ομολογίες ονομαστικής αξίας €497 εκατ. (ήτοι ποσοστό 74,2% του συνόλου των Ομολογιών) απεδέχθησαν την προσφορά εξαγοράς.
Η καταβολή του τιμήματος στους Ομολογιούχους που πρόσφεραν τις Oμολογίες τους θα πραγματοποιηθεί την 23.09.2022.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης