Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΕΛΙΝΟΙΛ: Από 22 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος 0,07ευρώ ανά μετοχή

ΕΛΙΝΟΙΛ: Από 22 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος 0,07ευρώ ανά μετοχή
Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 και θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank Ergasias Α.Ε.

Η «ΕΛΙΝΟΙΛ» ανακοινώνει ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 6ης Ιουλίου 2022 εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 0,0737 Ευρώ (μικτό ποσό) ανά μετοχή της Εταιρίας (εξαιρουμένων των 115.585 ιδίων μετοχών), από το οποίο ποσό παρακρατείται, βάσει του άρθρου 24 του Ν.4646/2019 με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 40 & 64 του Ν.4172/2013, ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,070015 Ευρώ.
Με την παρακράτηση αυτή (5%) εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήματα στην Ελλάδα, αν ο δικαιούχος είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν είναι φορολογικός κάτοικος στην Ελλάδα και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022.
Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).
Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρίας κατά την record date, ήτοι την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022.
Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 και θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank Ergasias Α.Ε.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->