Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Tι αποφάσισε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Cairo Mezz Plc

Tι αποφάσισε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Cairo Mezz Plc
Οι αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Cairo Mezz Plc

Η εταιρεία Cairo Mezz Plc (η Εταιρεία) ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συνήλθε στις 11.6.2021 και ώρα 3.00 μ.μ., από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 171.141.336 μετοχές της Εταιρείας και συγκεκριμένα, για τα θέματα υπ’ αριθμό 1 - 5 της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά ειδικότερα αναφέρονται στην από 18.5.2021 πρόσκληση, οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν 55,37% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για τα εν λόγω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Ετήσια Γενική Συνέλευση:
α)Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2020, καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις Διαχείρισης και Ελεγκτών.
β)Ενέκρινε (α) όπως η εκλογή όλων των μελών του Δ.Σ. εγκριθεί δια ενός ψηφίσματος αντί για το κάθε μέλος χωριστά, και (β) την εκλογή των μελών του Δ.Σ. για τριετή θητεία μέχρι την ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ως αυτή θα ορισθεί εντός του έτους 2024.
γ)Ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021.
δ)Ενέκρινε τον επαναδιορισμό των ελεγκτών της Εταιρείας κκ. KPMG Limited.
ε)Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης